Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง


No. ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่ Total views
141 ครั้งแรกของโลก! อิสราเอลสร้างหัวใจจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 29 Apr 2019 4
142 พิพิธภัณฑ์ "จอร์เจีย โอคีฟ" นำเเว่นพิเศษช่วยคนตาบอดสีให้เข้าถึงจินตนาการของศิลปิน 26 Apr 2019 2
143 เชื่อมต่อออนไลน์ได้ปลอดภัยขึ้นกับ “Li-Fi” 25 Apr 2019 1
144 “123456” ครองแชมป์รหัสผ่านยอดนิยม 24 Apr 2019 2
145 ทานเบคอนเพียงวันละหนึ่งชิ้นเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 23 Apr 2019 7
146 “แอปเปิล” เปิดตัวหุ่นยนต์กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์รุ่นล่าสุด 22 Apr 2019 4
147 ครั้งแรกของโลก! อิสราเอลสร้างหัวใจจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 19 Apr 2019 4
148 การกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าช่วยกระตุ้นความจำให้แก่ผู้สูงอายุ 18 Apr 2019 1
149 ยาจำนวนมากมีส่วนประกอบที่ไม่มีตัวยาแต่ก่อให้เกิดอาการแพ้ 10 Apr 2019 1
150 เกาหลีใต้เปิดตัว 'เครือข่าย 5G' ประเทศแรกในโลก 09 Apr 2019 2
151 นักวิจัยพบ เพลง “ดั๊บสเตป” ช่วยลดความเสี่ยงจากยุงกัดได้ 05 Apr 2019 1
152 'Apple Watch' ประสบความสำเร็จในการตรวจจับสัญญาณของหัวใจที่ผิดปกติ 04 Apr 2019 3
153 Google เปิดตัว "Lookout" แอพใหม่เพื่อช่วยคนตาบอดสำรวจสิ่งรอบๆ ตัว 03 Apr 2019 12
154 การบำบัดด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กสามารถบรรเทาอาการซึมเศร้าได้ 02 Apr 2019 4
155 ภาวะโลกร้อนจุดพลังขับเคลื่อนทางสังคมของ "คนรุ่นใหม่" 01 Apr 2019 3
156 ธารน้ำแข็งกรีนแลนด์เริ่มขยายตัวอีกครั้ง 29 Mar 2019 7
157 องค์การอนามัยโลกประกาศใช้ยาวัณโรคตัวใหม่กับผู้ป่วยดื้อยารุนแรง 28 Mar 2019 2
158 วัสดุมุงหลังคาต้านมลพิษช่วยแก้ปัญหาหมอกควันในแคลิฟอร์เนีย 27 Mar 2019 3
159 เมฆชนิดต่างๆ 26 Mar 2019 6
160 ดื้อยาปฏิชีวนะ: จับตามองแบคทีเรียกลายพันธุ์และพัฒนาการดื้อยาแบบทันควัน 25 Mar 2019 5

Pages

-->


No. ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่ Total views
141 ครั้งแรกของโลก! อิสราเอลสร้างหัวใจจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 29 Apr 2019 4
142 พิพิธภัณฑ์ "จอร์เจีย โอคีฟ" นำเเว่นพิเศษช่วยคนตาบอดสีให้เข้าถึงจินตนาการของศิลปิน 26 Apr 2019 2
143 เชื่อมต่อออนไลน์ได้ปลอดภัยขึ้นกับ “Li-Fi” 25 Apr 2019 1
144 “123456” ครองแชมป์รหัสผ่านยอดนิยม 24 Apr 2019 2
145 ทานเบคอนเพียงวันละหนึ่งชิ้นเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 23 Apr 2019 7
146 “แอปเปิล” เปิดตัวหุ่นยนต์กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์รุ่นล่าสุด 22 Apr 2019 4
147 ครั้งแรกของโลก! อิสราเอลสร้างหัวใจจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 19 Apr 2019 4
148 การกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าช่วยกระตุ้นความจำให้แก่ผู้สูงอายุ 18 Apr 2019 1
149 ยาจำนวนมากมีส่วนประกอบที่ไม่มีตัวยาแต่ก่อให้เกิดอาการแพ้ 10 Apr 2019 1
150 เกาหลีใต้เปิดตัว 'เครือข่าย 5G' ประเทศแรกในโลก 09 Apr 2019 2
151 นักวิจัยพบ เพลง “ดั๊บสเตป” ช่วยลดความเสี่ยงจากยุงกัดได้ 05 Apr 2019 1
152 'Apple Watch' ประสบความสำเร็จในการตรวจจับสัญญาณของหัวใจที่ผิดปกติ 04 Apr 2019 3
153 Google เปิดตัว "Lookout" แอพใหม่เพื่อช่วยคนตาบอดสำรวจสิ่งรอบๆ ตัว 03 Apr 2019 12
154 การบำบัดด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กสามารถบรรเทาอาการซึมเศร้าได้ 02 Apr 2019 4
155 ภาวะโลกร้อนจุดพลังขับเคลื่อนทางสังคมของ "คนรุ่นใหม่" 01 Apr 2019 3
156 ธารน้ำแข็งกรีนแลนด์เริ่มขยายตัวอีกครั้ง 29 Mar 2019 7
157 องค์การอนามัยโลกประกาศใช้ยาวัณโรคตัวใหม่กับผู้ป่วยดื้อยารุนแรง 28 Mar 2019 2
158 วัสดุมุงหลังคาต้านมลพิษช่วยแก้ปัญหาหมอกควันในแคลิฟอร์เนีย 27 Mar 2019 3
159 เมฆชนิดต่างๆ 26 Mar 2019 6
160 ดื้อยาปฏิชีวนะ: จับตามองแบคทีเรียกลายพันธุ์และพัฒนาการดื้อยาแบบทันควัน 25 Mar 2019 5

Pages