Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์

แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Hits 7 ครั้ง

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

Hits 6 ครั้ง
URL: 
http://www.nsm.or.th/event/important-events/science-film-festival.html
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, November 12, 2019
รายละเอียด: 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

Science Film Festival 2019

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 จัดโดย อพวช. ร่วมกับสถาบัน
เกอเธ่ ประเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2562 ภาพยนตร์ที่ได้เลือกมาฉาย จำนวน 18 เรื่องจากทั่วโลก โดยในการจัดเทศกาลฯ มีการจัดฉาย ณ ศูนย์ฉายของ อพวช. ดังนี้

อพวช. คลองห้า (วันอังคาร – วันอาทิตย์) หยุดทุกวันจันทร์

10.00 น. – 11.00 น.

11.00 น. – 12.00 น.

13.00 น. – 14.00 น.

14.00 น. – 15.00 น.

15.00 น. – 16.00 น.

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

11.00 น. – 12.00 น.

13.00 น. – 14.00 น.

14.00 น. – 15.00 น.

15.00 น. – 16.00 น.

16.00 น. – 17.00 น.

17.00 น. – 18.00 น.

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

วันที่ 5 - 8 พ.ย. 62 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

วันที่ 12 - 15 พ.ย. 62 โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม

วันที่ 19 - 22 พ.ย. 62 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น

วันที่ 26 - 28 พ.ย. 62 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 2 - 4 ธ.ค. 62 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย

วันที่ 11 - 13 ธ.ค. 62 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา

วันที่ 17 - 20 ธ.ค. 62 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม จ.ตาก

ภาพยนตร์ภาษาไทย

ประเภทข่าว: 
news

อว. จัดงาน “กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” พื้นที่จังหวัดพิจิตร

Hits 20 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/577-2019-10-29-03-19-24
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Wednesday, October 30, 2019
รายละเอียด: 

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนายประสิทธิชัย นรากรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมพิธีเปิด “กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” (กิจกรรมโอทอปสัญจร) ณ ห้องจินดารัตน์ แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และจังหวัดพิจิตร มีกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วม 64 กลุ่ม และมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ภายในงานประกอบไปบูธแสดงสินค้าโอทอป กิจกรรมการแนะนำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมอภิปรายการ “ยกระดับโอทอปด้วย วทน. อย่างไร” ตามหัวข้อหลักทั้ง 3 หัวข้อคือ

1.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

2.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (อย.มผช.)

3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้ได้มาตรฐาน

โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานในสังกัด อว. และผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนหน่วยงานราชการของจังหวัดพิจิตร มาให้ความรู้และแนวทางในการผลิตสินค้าโอทอป

ในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรม “STI for OTOP Upgrade Matching" ให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ และรับสมัครผู้ประกอบการตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 6 ด้าน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

1.อาหาร - เครื่องดื่ม

2.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

3.ผ้า, เครื่องแต่งกาย และของใช้

เขียนข่าว : นายกรภัทร์ จิตต์จำนงค์

ถ่ายภาพนิ่ง : นายกรภัทร์ จิตต์จำนงค์

ส่วนสื่อสารองค์กร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834

Facebook : @MHESIThailand

Call Center โทร.1313

ประเภทข่าว: 
news

ความหมายของคำศัพท์ ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่: 
Friday, August 16, 2019

ความหมายของคำศัพท์ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วิทยาศาสตร์ หมายถึง

วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมทั้งกระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์ที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกลุ่มขององค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว

การศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ยังถูกแบ่งย่อยออกเป็น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์คำว่า science ในภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลว่า วิทยาศาสตร์นั้น มาจากภาษาลาติน คำว่า scientia ซึ่งหมายความว่า ความรู้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ฟรานซิส เบคอนได้พยายามคิดค้นวิธีมาตรฐานในการอุปนัย เพื่อนำมาใช้สร้างทฤษฎีหรือกฎต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์จากข้อมูลที่ทดลองหรือสังเกตได้จากธรรมชาติ

แหล่งที่มา: 
https://www.dmc.tv/page_print.php?p=top_of_week/วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ-2554.html
ภาพประกอบ: 

อาการ Jet Lag เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2562
Hits 84 ครั้ง
รายละเอียด: 

เหตุใดรสชาติของอาหารจึงเปลี่ยนไปขณะทานบนเครื่องบิน

เสียง "แครก" ในหูขณะโดยสารเครื่องบินเกิดจากอะไร?

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2562
Hits 71 ครั้ง
รายละเอียด: 

โรคกลัวการเดินทางด้วยเครื่องบินเกิดจากอะไร ?

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2562
Hits 68 ครั้ง
รายละเอียด: 

ถ้ามนุษย์มีปีกจะบินได้ไหม ?

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2562
Hits 76 ครั้ง
รายละเอียด: 

มนุษย์มีปีกได้หรือไม่ ?

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2562
Hits 81 ครั้ง
รายละเอียด: 
Subscribe to RSS - วิทยาศาสตร์