Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์

รองปลัดกระทรวง อว. ร่วมเปิดค่ายสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน THE 8TH ASEAN PLUS THREE JUNIOR SCIENCE (APTJSO#3)

Hits 24 ครั้ง
URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/186-3-the-8th-asean-plus-three-junior-science-aptjso-3
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, June 11, 2019
รายละเอียด: 

วันที่ (10 มิถุนายน 2562) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ASEAN+3 Center for the Gifted in Science (ACGS), Korea จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science (APTJSO#3) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเยาวชนของอาเซียน หวังต่อยอดเยาวชนไทยสู่เวทีนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมยูเรก้า อาคารสำนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นายปฐมฯ กล่าวว่า โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science (APTJSO#3) จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็นทีมในค่ายฯ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้สนใจในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยเข้าสู่เวทีนานาชาติต่อไป

ผศ.ดร.รวินฯ กล่าวว่า อพวช. มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การสนับสนุนในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science (APTJSO#3) ถูกริเริ่มจัดโดยองค์กร ASEAN+3 Center for the Gifted in Science (ACGS), Korea ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นงานประชุมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้มีอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์จากกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเยาวชนด้วยกัน

สำหรับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science Odyssey (APTJSO#8) ครั้งที่ 8 จะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 14 มิถุนายน 2562 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยจะมีพิธีปิดและมอบรางวัลในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นี้ ต่อไป
ข้อมูลข่าวโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ประเภทข่าว: 
news

เปิดรับสมัคร STARTUP เข้าร่วม SPRINT ACCELERATOR โครงการบ่มเพาะสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศไทย

Hits 34 ครั้ง
URL: 
www.sprintacceleratorthailand.com/apply
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Monday, June 10, 2019
รายละเอียด: 

SPRINT Accelerator(สปริ้นท์) โครงการบ่มเพาะสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศไทย เปิดรับสมัคร startup สายdeep-tech ในกลุ่มIndustrial IoT & Inspection, Healthcare & Medical Device, Advance Materials และSustainability & Green Technology สำหรับ Batch ที่ 3เปิดรับสมัคร startup ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562

Startupที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมเพิ่อพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจจากผู้ประกอบการ นักวิชาการ และ ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในโครงการนี้startup จะได้รับการให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 พร้อมกับการสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม มีพื้นที่ co-workingให้ใช้ ได้รับโอกาศนำเสนอแผนธุรกิจให้กับ VC และเครือข่ายนักลงทุน และ การทดลองใช้เทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

โครงการ SPRINT ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin), TCELS, NIA, Houston Technology Center (HTC Asia), KX Knowledge Exchange for Innovation, Hello Tomorrow Singapore, Leave a Nest Singapore, และ Tech Sauce

ฟอร์มสมัคร Sprint Accelerator Batch 3:
https://forms.gle/w9hsuxCz6aZDWmqD8
ติดต่อสอบถามได้ที่ : www.sprintacceleratorthailand.com/apply

ประเภทข่าว: 
news

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

Hits 19 ครั้ง
URL: 
http://www.nsm.or.th/event/external-activities/science-caravan.html
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Monday, May 27, 2019
รายละเอียด: 

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามอัธยาศัย ผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัสและกิจกรรมที่หลากหลายของ อพวช. ซึ่งนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างสนุกสนานที่จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนสนใจ เข้าใจ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. พร้อมแล้วที่จะยกขบวนไปพบน้องๆ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย เตรียมพบกับกิจกรรมมากมาย

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา :

สถานที่จัดกิจกรรมฯ ปี 2562 ระยะที่ 2 (มิถุนายน - สิงหาคม 2562)

วัน/เดือน/ปี จังหวัด อำเภอ สถานที่ หมายเหตุ
28 - 31 พ.ค. 62 อำนาจเจริญ เมือง โรงเรียนอำนาจเจริญ
4 - 7 มิ.ย. 62 นครพนม ธาตุพนม โรงเรียนธาตพนม
11 - 14 มิ.ย. 62 อุดรธานี บ้านดุง โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
18 - 21 มิ.ย. 62 ชัยภูมิ ภูเขียว โรงเรียนภูเขียว
25 - 28 มิ.ย. 62 เชียงใหม่ พร้าว โรงเรียนพร้าววิทยาคม
2 - 5 ก.ค. 62 ลำปาง วังเหนือ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
9 - 12 ก.ค. 62 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ)
18 - 19 ก.ค. 62 ราชบุรี บ้านโป่ง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
23 - 26 ก.ค. 62 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน โรงเรียนหัวหิน
30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 ชุมพร หลังสวน โรงเรียนสวนศรีวิทยา
6 - 9 ส.ค. 62 ภูเก็ต ถลาง โรงเรียนสวนศรีวิทยา

สอบถามข้อมูลและจองเข้าชมงาน : >> LINE >>

สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 2111, 2123

โทรสาร 0 2577 9911

Email: nsm_mkt@nsm.or.th

ประเภทข่าว: 
news

ฟิสิกส์ ตอน บอลลูน อากาศร้อนลอยได้อย่างไร

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2562
Hits 18 ครั้ง
รายละเอียด: 

ฟิสิกส์ ตอน เฮลิคอปเตอร์บินได้อย่างไร

ฟิสิกส์ ตอน นกบินได้อย่างไร

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2562
Hits 18 ครั้ง
รายละเอียด: 

ฟิสิกส์ ตอน เครื่องบิน บินได้อย่างไร

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2562

Hits 26 ครั้ง
URL: 
http://www.nsm.or.th/event/competition/youth-science-event.html
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Wednesday, May 15, 2019
รายละเอียด: 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2562
เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

โอกาส สำหรับผู้มีความสามารถมาถึงแล้ว ขอเชิญสถานศึกษาส่งตัวแทนเยาวชนเพื่อสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคกลาง
เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ การแข่งขันมีทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังต่อไปนี้โอกาส สำหรับผู้มีความสามารถมาถึงแล้ว
ขอเชิญสถานศึกษาส่งตัวแทนเยาวชนเพื่อสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
การแข่งขันมีทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1.การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
2.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
3.การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
4.การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย
5.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
6.การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

ทุกกิจกรรมจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่ http://www.scisoc.or.th/sciweek
รายละเอียดและกติกาการแข่งขันของแต่ละกิจกรรมสามารถติดตามได้ที่ www.nsm.or.th

ประเภทข่าว: 
news

ปลัดสรนิต แจงความคืบหน้าและนโยบายการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Hits 35 ครั้ง
URL: 
http://www.most.go.th/main/th/
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Tuesday, April 30, 2019
รายละเอียด: 

วันนี้ (29 เมษายน 2562) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึง พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Ministry of Higher Education Science Research and Innovation) หรือ อว. ว่า อว. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ ให้มีการพัฒนากำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และดำเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ สหวิทยาการ ซึ่งเน้นไปที่ 3 ด้านพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบไปด้วย พ.ร.บ. ด้านสภานโยบาย เป็นการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีเอกภาพ คล่องตัวและผลสัมฤทธ์, พ.ร.บ. ด้านการอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่สถาบันอุดมศึกษาในการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ การหมุนเวียนบุคลากร การถ่ายทอดเทคโนโลยี การริเริ่มสร้างสรรค์หลักสูตรใหม่และการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ และ พ.ร.บ. ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนากำลังคน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีส่วนราชการดังต่อไปนี้ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้การพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น อยู่ในระหว่างการเสนอโปรดเกล้าฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ต่อไป

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีเป้าหมายหลักในการเตรียมสังคมและคนไทยเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ยกระดับการพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีทักษะและสมรรถนะอย่างสูง การขับเคลื่อน Thailand 4.0 การสร้างระบบการส่งเสริมและการยกระดับงานวิจัย และการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศโดยประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ มหาวิทยาลัย 4.0, Startup, Smart SMEs, อุตสาหกรรมเป้าหมาย, EEC, Food Innopolis, การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน, ดิจิทัลแพลตฟอร์ม, Smart OTOP เป็นต้น ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทางยุทศศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การลดความเหลื่อมล้ำและกระจายโอกาส การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและการพัฒนาศักยภาพคนไทยและความมั่นคงในสังคม

ทั้งนี้ ครม. ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้น 3 ชุด ได้แก่ คณะทำงานกำกับการจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ คณะทำงานกำกับการเตรียมการจัดตั้งกระทรวงฯ และคณะทำงานพัฒนาระบบและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระทรวงฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกระทรวงใหม่เมื่อกฎหมายถูกประกาศใช้แล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวง ที่จะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในบางหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

รศ.นพ.สรนิต กล่าวปิดท้ายว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีการจัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งต้องรอติดตามเกณฑ์การประกวดต่างๆ โดยเกณฑ์ที่ต้องมีแน่ๆ คือ ต้องมี 3 สีหลัก ได้แก่ 1. สีส้ม สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"/ 2. สีม่วง เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้ให้กำเนิดการอุดมศึกษาของประเทศ โดยทรงยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็น "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของคนไทย/ และ 3. สีเหลือง สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" และเป็นสีที่สื่อถึงความเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย

ประเภทข่าว: 
news

เปิดรับความสนุกต้อนรับปิดเทอมกับ “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” 4 -10 เมษายน 2562 ณ Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้าสเปลล์ แอท ฟิวเจอร์พาร์ค

Hits 38 ครั้ง
URL: 
http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/8071-nsm-science-circus-zpell-3
ภาพหัวข่าว: 
ข่าวประจำวันที่: 
Friday, April 5, 2019
รายละเอียด: 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” (NSM Science Circus @Zpell#3) ภายใต้แนวคิด “ปิดเทอมสร้างสรรค์ สนุกทั้งวันกับ อพวช.” ตื่นตาตื่นใจกับนิทรรศการ มา-หา-ธาตุ สนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธาตุต่าง ๆ อาทิ Lab in Box อาหารจานโป่ง พร้อมยกท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ จัดดูดาว ณ Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้า สเปลล์ แอท ฟิวเจอร์พาร์ค 4-10 เมษายน นี้ เวลา 11.00 - 20.00 น. (เฉพาะวันที่ 6 – 8 เมษายน เริ่ม 10.00 น. )

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562/ ปทุมธานี – ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” (NSM Science Circus @Zpell#3) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในช่วงปิดเทอมหน้าร้อน โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ในการจัดสรรพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนให้มีประสบการณ์ มีความรู้ และมีความเพลิดเพลินกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยนำกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมให้กับเด็กและเยาวชนได้ร่วมสนุก คิดค้น ทดลอง ตลอดจน มีมุมมองใหม่กับคำว่า “วิทยาศาสตร์” ที่จะไม่ใช่เรื่องยาก หรือเรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ และนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม”

“สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.”เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 60,000 คนตลอดการจัดงาน 6 วัน และเชื่อว่าในปีนี้ จะยังได้รับความนิยมไม่ลดน้อยลง เนื่องจากมีกิจกรรมที่เตรียมไว้ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมสนุกมากมาย ภายใต้แนวคิด “ปิดเทอมสร้างสรรค์ สนุกทั้งวันกับ อพวช.” อาทิ นิทรรศการ “มา-หา-ธาตุ” ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีการค้นพบตารางธาตุของดมีตรี เมนเดเลเยฟ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของธาตุเคมีที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนช่วยในการเสนอทางออกของปัญหาระดับโลก โดยทำความรู้จักและเรียนรู้ธาตุพื้นฐานองค์ประกอบของธาตุในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างนิทรรศการ “ดินแดนแสงแห่งสีสัน” (Wonder Light Land Exhibition) นำเสนอเรื่องราวของแสง และได้สัมผัสประสบการณ์สีสันแห่งแสงจากหลายแหล่งที่มาในบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ กิจกรรม “ดาวเทียมจำลอง” (Engineering Design) ฝึกทักษะทางวิศวกรรมในการออกแบบผลงาน ภายใต้โจทย์ที่กำหนดให้ โดยสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความต้องการ ผ่านการทดสอบซ้ำ จนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจและมีมุมมองทางวิศวกรรมมากขึ้น กิจกรรม Enjoy Maker Space สนุกกับ “หิ่งห้อยเรืองแสง” เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของการเรืองแสงของสีผ่านการประดิษฐ์หิ่งห้อย กิจกรรม “ดาบแห่งแสง Light Saber” ฝึกทักษะการใช้วัสดุรอบตัวมาทำเป็นของเล่น เสริมสร้างจินตนาการและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการ STEAM กิจกรรม “อาหารจานโป่ง” มาทำความรู้จักกับ ดินโป่ง อันเป็นแหล่งอาหารที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุสำคัญต่อกระบวนการเจริญเติบโตของสัตว์ป่า กิจกรรม “ธาตุ ใน IT” เรียนรู้เกี่ยวกับธาตุที่สำคัญในโทรศัพท์มือถือ และสนุกไปกับการระบายสีโทรศัพท์จำลอง กิจกรรม “Lab in a Box”การทดลองฉบับพกพา เรื่อง สนุกกับ pH “Planetarium : เปิดฟ้ามองดาว (โดมดูดาว)” เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องดวงดาวบนท้องฟ้า การดูทิศทาง ตำแหน่งของเราบนพื้นโลกเทียบกับดวงดาว สนุกไปกับจินตนาการบนท้องฟ้า ค้นหาความฝันและสร้างสรรค์ความคิดสู่การเดินทางไปยังอวกาศอันแสนไกล และกิจกรรมเวทีกลาง พบกับ “การแสดงทางวิทยาศาสตร์” (Science Show) กิจกรรมที่จะเปิดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านมุมมองใหม่ ที่จะสร้างความประทับใจให้น้องๆ ได้ตื่นเต้น และเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM Science Circus @ Zpell#3) ภายใต้แนวคิด “ปิดเทอมสร้างสรรค์สนุกทั้งวันกับ อพวช.” เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 -10 เมษายน 2562 เวลา 11.00 -20.00 น. (เฉพาะวันที่ 6 – 8 เมษายน เริ่ม 10.00 น.) ณ ณ Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้าสเปลล์ แอท ฟิวเจอร์พาร์ค สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร 0-2577-9960

ข้อมูลโดย : สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด กองประชาสัมพันธ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ประเภทข่าว: 
news
Subscribe to RSS - วิทยาศาสตร์