Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สมองซีกซ้าย

มาทดสอบกันว่า เราถนัดสมองซีกซ้ายหรือซีกขวามากกว่ากัน

วันที่: 
Thursday, January 11, 2018

วันนี้เราพาน้องๆ มาเล่นเกมทดสอบสมองกัน
 
อย่างที่รู้ว่า มนุษย์เราแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน บางคนถนัดเรื่องของตรรกะและการใช้เหตุผล ในขณะที่บางคนถนัดในเรื่องของศิลปะและการสร้างสรรค์ นั่นเป็นเพราะเราถนัดการใช้สมองคนละซีกกันนั่นเองครับ
 
ก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนว่า สมองแต่ละซีก ทำหน้าที่อะไร
 
หน้าที่สมองซีกซ้าย - ทำหน้าที่ในเรื่องของการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน ทักษะด้านตัวเลข การใช้เหตุผล การควบคุม การพูด ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ การควบคุมการทำงานของมือขวา เราอาจเรียกการทำงานของสมองซีกนี้ได้ว่าเป็น “ส่วนของการตัดสิน”
 
หน้าที่สมองซีกขวา - ทำหน้าที่ในเรื่องของความเข้าใจการเห็นภาพสามมิติ ความรู้สึกดื่มด่ำต่อศิลปะ ความมีสุนทรียะด้านดนตรี เพลง และการใช้จินตนาการในการดำเนินชีวิต รวมทั้งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของมือซ้ายเราอาจเรียกสมองส่วนนี้ว่า “ส่วนของการสร้างสรรค์”
 
วิธีเล่นเกมทดสอบ - เพียงเข้าไปที่ http://th.sommer-sommer.com และทำการตอบคำถามไม่กี่ข้อ ก็จะรู้แล้วล่ะว่าน้องๆ ถนัดสมองซีกไหนมากกว่ากัน ใครเล่นแล้วแชร์คำตอบกันมาได้นะครับ
 
#STKC #วิทยาศาสตร์การแพทย์

แหล่งที่มา: 
http://www.wegointer.com/2014/02/มาเล่นเกมทดสอบ-เราถนัด/
ภาพประกอบ: 
Subscribe to RSS - สมองซีกซ้าย