Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลก

[สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลก] อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)

วันที่: 
Monday, January 29, 2018

สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลกคนนี้ คาดว่าทุกๆ คนต้องเคยได้ยินชื่อของเขามาแล้วอย่างแน่นอนครับ เขาคือ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)
 
นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันเเกิดเมื่อวัน ที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1879 (พ.ศ. 2422) และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) ในขณะที่มีอายุ 78 ปี เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก และเขาไม่สามารถพูดได้จนกระทั่งอายุ 3 ขวบ และอ่านหนังสือออกเมื่อ 8 ขวบ แต่แล้วเขาก็กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทั่วโลกรู้จักในที่สุด
 
ผลงานที่โดดเด่นของเขาคือ การสร้างทฤษฎีใหม่ๆ เช่น ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ และทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับกฎแรงโน้มถ่วงในเชิงเรขาคณิต ซึ่งผลงานนี้เองทำให้เขาได้รับการจับตามอง และได้รับรางวัลโนเบลในที่สุด

แหล่งที่มา: 
https://hilight.kapook.com/view/72163
ภาพประกอบ: 

[สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลก] มารี กูรี (Marie Curie)

วันที่: 
Monday, January 22, 2018

สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลกที่เราจะนำเสนอวันนี้ เธอเป็นหญิงแกร่งแห่งยุค ที่ได้รับรางวัลโนเบลมาแล้ว
 
มารี กูรี (Marie Curie) เป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงชาวโปแลนด์ เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1867 (พ.ศ. 2410) และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1934 (พ.ศ. 2477) ในวัย 66 ปี
 
เรียกได้ว่า เธอเป็นสุดยอดหญิงเก่งแห่งยุค เนื่องจากสมัยนั้น ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่ากับผู้ชาย เธอจึงมุ่นมั่นศึกค้นคว้าด้วยตัวเอง จนกระทั่งพบรังสีเรเดียม ซึ่งใช้ยับยั้งการขยายตัวของโรคมะเร็งได้ในที่สุด และเธอยังได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบครั้งนี้อีกด้วย
 
#STKC #สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลก #MarieCurie

แหล่งที่มา: 
https://hilight.kapook.com/view/72163
ภาพประกอบ: 

[สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลก] - หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur)

วันที่: 
Monday, January 8, 2018

สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลกที่เราจะนำเสนอวันนี้ เขาช่วยชีวิตมนุษย์มาแล้วนับไม่ถ้วน!! นั่นคือ หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) ครับ
 
หลุยส์ ปาสเตอร์ เป็นนักเคมีและนักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศส เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1822 (พ.ศ. 2365) และเสียชีวิตลงในวัย 72 ปี เมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1895 (พ.ศ. 2438) เขามีผลงานที่โดดเด่นมากๆ นั่นคือ คิดค้นวิธีรักษาโรคพิษสุนัขบ้า และโรคแอนแทรกซ์ นอกจากนั้นยังคิดค้นวิธีทำพาสเจอร์ไรส์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคและถนอมอาหารให้มีอายุการเก็บที่ยาวนานขึ้นอีกด้วย
 
#STKC #วิทยาศาสตร์การแพทย์ #สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลก

แหล่งที่มา: 
https://hilight.kapook.com/view/72163
ภาพประกอบ: 
Subscribe to RSS - สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลก