Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

Alz Calendar

Alz Calendar

วันที่: 
Friday, January 12, 2018

วันนี้ เรามี Application ดีๆ มาบอกต่อ เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์กันครับ
 
แอพพลิเคชั่นนี้จะช่วยทำให้คุณฝึกสมองในด้านต่างๆ ที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ มากถึง 7 ด่านคือ สมาธิ, ความตั้งใจ, ความจำ, ความสามารถทางภาษา, การเรียนรู้, การใช้เหตุผล และ การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ
 
มีปฏิทินบันทึกช่วยจำในการเล่นถึง 365 วันเลยทีเดียว อัลไซเมอร์ป้องกันได้ง่ายๆ แค่เริ่มต้นโหลดแอพเลยครับ
 
ดาวน์โหลด iOS : https://itunes.apple.com/th/app/alz-calendar/id1160652905?l=th&mt=8
 
ดาวน์โหลด Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=air.th.go.most.alzcalendar
 
#STKC #Application #AlzCalendar

ภาพประกอบ: 
Subscribe to RSS - Alz Calendar