Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

นิวเคลียร์

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 11/2560

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 4/2560

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของไทย

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2560
รายละเอียด: 

การนำนิวเคลียร์ในทางสันติ ไทยได้เข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ.2497-2498 ในยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม นำไปสู่ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย เครื่องแรกของไทย

นิวเคลียร์กับทางการแพทย์และสาธารณะสุข

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2560
รายละเอียด: 

การใช้นิวเคลียร์ด้านการแพทย์และสาธารณะสุข มีความสำคัญเช่น การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และการรักษาที่เหมาะสม

นิวเคลียร์กับประโยชน์ด้านเกษตร

VDO Cover Image: 
ปีงบประมาณ: 
2560
รายละเอียด: 

การใช้รังสี ในการปรังปรุงพันธุ์พืช คือการชักนำเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของพืช รังสีที่นิยมใช้ รังสีแกมม่า รังสีเอ็กซ์ รังสีนิวตรอน ให้เมล็ดพันธุ์พืชมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความร่วมมือไทย - สหรัฐฯ ด้านความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, June 13, 2017
เจ้าของข้อมูล: 
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
เอกสารแนบ: 
รายละเอียด: 

หลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้หลายประเทศตระหนักถึงผลกระทบที่รุนแรงและยาวนานของความรุนแรงของนิวเคลียร์ ก่อให้เกิดจุดเริ่มต้นในการศึกษาและพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษยชาติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ทำหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ที่มา http://ost.thaiembdc.org/2016/?p=5626

วารสารปรมาณูเพื่อสันติ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560

Horizon Vol.3 No.3 11

Nuclear Class

Mobile Application Icon: 
ปีงบประมาณ: 
2559
รายละเอียด: 

นี่คือแหล่งความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งแรกและแห่งเดียว ในรูปแบบความรู้หลากหลายรูปแบบ เช่นบทความ อินโฟกราฟิค หรือวีดีโอ เพื่อบุคลากรในองค์กร ประชาชนหรือเยาวชนทั่วไป

- สามารถค้นหาบทความประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- ค้นหาได้ทุกที่ทุกเวลา
- สอบถามข้อมูลแบบเรียลไทม์ ผ่านระบบ Live Chat
- แชร์ข้อมูล แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆ บนโลกโซเชียล ผ่านสื่อออนไลน์

ภายใต้ความร่วมมือของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยี และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

iOS: 
https://itunes.apple.com/th/app/nuclear-class/id1111159628?mt=8
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=daidee.most.nuclearclass
สนับสนุนระบบปฏิบัติการ: 
Android
iOS
Subscribe to RSS - นิวเคลียร์