รวท. เปิดงาน RISE 3 มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

ข่าวประจำวันที่: 
10/03/2017

 

รวท. เปิดงาน RISE 3 มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

          ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางรถไฟครั้งที่ 3 (RISE 3) ภายใต้หัวข้อ อนาคตอุตสาหกรรมระบบรางไทย ก้าวกระโดดไปด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทย ณ แอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสัน กรุงเทพฯ
  
          ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางระบบขนส่งทางราง โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งรถไฟฟ้าและรถจักรให้อู้ต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีประกอบการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคคล ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนทำไมผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการขนาดกลาง และผู้ประกอบการขนาดย่อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และเพิ่มการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย
 
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
 
แหล่งที่มา: 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี