Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

บทความด้าน วทน.

No. ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่ Total views
1 พองตัวแล้วหนืด 27 Apr 2017 2
2 ระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย 27 Apr 2017 4
3 ปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬ 27 Apr 2017 1
4 ปลาเสือพ่นน้ำ (Archer fish) นักล่าปืนไวแห่งสายน้ำ 27 Apr 2017 2
5 เด็กคลอดก่อนกำหนดมีผลระยะยาวจนถึงวัยผู้ใหญ่ 27 Apr 2017 1
6 นักวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่แบคทีเรีย 21 Apr 2017 2
7 ค้นพบ eukaryote ไม่มีไมโทคอนเดรีย 21 Apr 2017 1
8 ดีเอ็นเอใช้เพื่อสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก 21 Apr 2017 1
9 นักวิจัยค้นพบเป้าหมายใหม่ใช้เป็นวัคซีนต้านเชื้อเอชไอวี 21 Apr 2017 1
10 เรียนเขียนโปรแกรมกับ sololearn.com 21 Apr 2017 1
11 ความเป็นมาของระบบ AI 11 Apr 2017 3
12 จับตาอนาคต AI ในประเทศสหรัฐอเมริกา 11 Apr 2017 1
13 จับตาอนาคต AI ในประเทศกลุ่มลาตินอเมริกา 11 Apr 2017 1
14 การเตรียมพร้อมสำหรับเทคโนโลยี AI ของทำเนียบขาว 11 Apr 2017 1
15 NEXT Canada ได้เปิดตัวโครงการ NextAI เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ปัญญาประดิษฐ์ (AI ecosystem) 11 Apr 2017 3
16 สุดยอดนวัตกรรมดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลก 07 Apr 2017 4
17 ทำไมเราจึงเห็นดาวศุกร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์เป็นเสี้ยวสว่าง? 07 Apr 2017 2
18 ปรากฏการณ์ท้องฟ้าหน้าหนาว ที่นักถ่ายดาวควรติดตาม 07 Apr 2017 2
19 ดาวเคราะห์สำหรับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในเอกภพ (ตอนจบ) 07 Apr 2017 2
20 ดาวเคราะห์สำหรับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในเอกภพ (ตอนแรก) 07 Apr 2017 2

Pages