Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

บทความด้าน วทน.

No. ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่ Total views
1 แฮกเกอร์ติดตั้งซอฟต์แวร์สอดแนมผ่าน “วอทส์แอพ” 17 May 2019 1
2 ทีมนักวิจัยพัฒนาขาหุ่นยนต์ เลียนแบบการทำงานของกล้ามเนื้อมนุษย์ทีมนักวิจัยพัฒนาขาหุ่นยนต์ เลียนแบบการทำงานของกล้ามเนื้อมนุษย์ 15 May 2019 1
3 อังกฤษเดินหน้าโครงการ 5 จี กับหัวเหว่ย 13 May 2019 1
4 งานวิจัยระบุเด็กทั่วโลกเป็น "โรคหอบหืด" มากขึ้นเพราะมลพิษทางอากาศ 13 May 2019 2
5 เด็กๆ ควรใช้เวลาหน้าจอ (Screen Time) มากน้อยแค่ไหน? 07 May 2019 1
6 ชาวอเมริกันค้นหางานชั่วคราวผ่านแอพพลิเคชั่นมากขึ้น 03 May 2019 2
7 เเท็กซี่ไฟฟ้าบินได้จะช่วยลดแก๊สเรือนกระจก 02 May 2019 2
8 รายงานของยูเอ็นชี้สัตว์เเละพืชเกือบหนึ่งล้านสายพันธุ์จะสูญพันธุ์ 01 May 2019 4
9 นักวิทยาศาสตร์พัฒนา ‘โดรน’ เพื่องานดูแลอาคารแทนมนุษย์ 30 Apr 2019 2
10 ครั้งแรกของโลก! อิสราเอลสร้างหัวใจจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 29 Apr 2019 1
11 พิพิธภัณฑ์ "จอร์เจีย โอคีฟ" นำเเว่นพิเศษช่วยคนตาบอดสีให้เข้าถึงจินตนาการของศิลปิน 26 Apr 2019 2
12 เชื่อมต่อออนไลน์ได้ปลอดภัยขึ้นกับ “Li-Fi” 25 Apr 2019 1
13 “123456” ครองแชมป์รหัสผ่านยอดนิยม 24 Apr 2019 2
14 ทานเบคอนเพียงวันละหนึ่งชิ้นเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 23 Apr 2019 3
15 “แอปเปิล” เปิดตัวหุ่นยนต์กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์รุ่นล่าสุด 22 Apr 2019 2
16 ครั้งแรกของโลก! อิสราเอลสร้างหัวใจจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 19 Apr 2019 3
17 การกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าช่วยกระตุ้นความจำให้แก่ผู้สูงอายุ 18 Apr 2019 1
18 ยาจำนวนมากมีส่วนประกอบที่ไม่มีตัวยาแต่ก่อให้เกิดอาการแพ้ 10 Apr 2019 1
19 เกาหลีใต้เปิดตัว 'เครือข่าย 5G' ประเทศแรกในโลก 09 Apr 2019 1
20 นักวิจัยพบ เพลง “ดั๊บสเตป” ช่วยลดความเสี่ยงจากยุงกัดได้ 05 Apr 2019 1

Pages