Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

บทความด้าน วทน.

No. ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่ Total views
1 ผลการศึกษายืนยัน 'นักศึกษานอนเต็ม' ทำคะแนนดีกว่า 'นักศึกษาอดนอน 22 Jan 2019 1
2 ภาพถ่ายดาวเทียมช่วยระบุพื้นที่ยากจนที่สุดของโลก 22 Jan 2019 1
3 9 นวัตกรรมสุดฮอตในงาน CES 2019 18 Jan 2019 2
4 ยานสำรวจอวกาศเดินทางสู่ 'จุดไกลสุดจากโลก' ต้อนรับปีใหม่ 18 Jan 2019 1
5 เสินเจิ้นลดปัญหา 'หมอกควันพิษ' โดยเปลี่ยนมาใช้รถแท็กซี่ไฟฟ้า 16 Jan 2019 3
6 นักวิทย์สหรัฐฯ ยืนยันการ “กอด” ดีต่อใจ 15 Jan 2019 3
7 เทคโนโลยีใหม่ช่วยเตือนก่อนเกิดอาการหัวใจวาย 15 Jan 2019 1
8 'โลกร้อน' จะทำให้เเมลงศัตรูพืชกัดกินผลผลิตการเกษตรมากขึ้น 11 Jan 2019 2
9 การศึกษาชี้ “คนตัวสูง” เสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่า 'คนตัวเตี้ย' 10 Jan 2019 4
10 ทีมนักวิจัยอังกฤษทดสอบ 'เครื่องวิเคราะห์ลมหายใจ' ตรวจหามะเร็ง 09 Jan 2019 2
11 'เนื้อไก่สังเคราะห์' ทางออกใหม่สำหรับปัญหาอาหารโลกขาดแคลน? 08 Jan 2019 2
12 เทรนด์ใหม่! 3 แนวโน้มสำคัญด้านการออกกำลังกายของปี 2562 07 Jan 2019 1
13 งานวิจัยชี้ 'เชื้อชาติ' อาจเป็นปัจจัยหนึ่งของโรคปากเเหว่งเพดานโหว่ 03 Jan 2019 5
14 การทดลองบำบัดผู้ป่วยด้วยการปรับเเต่งจีโนมสร้างความหวัง 03 Jan 2019 2
15 องค์การอนามัยโลกชี้มลพิษทางอากาศเป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็ก 03 Jan 2019 1
16 “เดิร์มโมฟิส โดนัลด์ทรัมพาย” สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพันธุ์ใหม่ได้ชื่อเรียกตามผู้นำสหรัฐฯ 26 Dec 2018 3
17 บริษัทอังกฤษคิดค้นวิธีแปลงขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 26 Dec 2018 5
18 ยานอวกาศของนาซาเยือนดาวเคราะห์น้อยโบราณ 26 Dec 2018 1
19 โลกอาจขาดแคลนสารอินซูลินเทียมในอนาคตเพราะมีคนเป็นเบาหวานมากขึ้น 24 Dec 2018 1
20 นักวิจัยอเมริกันพัฒนาเทคนิคเปลี่ยน 'ปัสสาวะมนุษย์' มาใช้ในการปลูกพืช 24 Dec 2018 3

Pages