รวท. บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย พร้อมผลักดันงาน Startup

ข่าวประจำวันที่: 
17/03/2017

 

รวท. บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย พร้อมผลักดันงาน Startup

          ณ เซนเตอร์พอยด์ สยามแสควร์ / ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการ เดินหน้าประเทศไทย ในหัวข้อ “Startup Thailand” เพื่อสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจเริ่มต้น
 
  
          หลังจากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งกับงาน Startup Thailand 2016 กว่า 180 ธุรกิจได้เปิดตัวในงานนี้ เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจ Startup ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงสานต่องานด้าน Startup อย่างต่อเนื่องเห็นได้จากการเจริญเติบโตของธุรกิจและผู้ประกอบการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แบบก้าวกระโดด พร้อมทั้งสามารถผลักดัน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน
 
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
 
 
แหล่งที่มา: 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี