Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ขั้วโลกใต้

ความแตกต่างระหว่างขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้

วันที่: 
Sunday, June 30, 2019

ทำความรู้จักความแตกต่างระหว่างขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้กันเถอะ
 
ขั้วโลกเหนือ มีชื่อเรียกว่า อาร์กติก (Arctic) ส่วนขั้วโลกใต้ มีชื่อเรียกว่า แอนตาร์กติก (Antarctica) โดยมีข้อแตกต่างกันดังนี้
 
พื้นที่ในทวีปอาร์กติกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศแคนาดา รัฐอลาสกา สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก เกาะกรีนแลนด์ รัสเซีย นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ ส่วนพื้นที่ทวีปแอนตาร์กติก ไม่ได้อยู่ในเขตของประเทศใดทั้งสิ้น
 
สัตว์ที่พบเจอก็แตกต่างกันออกไป ในขั้วโลกเหนือเรามักพบ กวางเรนเดียร์ วัวมัสก์ เลมมิ่ง กระต่ายป่าอาร์กติก กระรอก สุนัขจิ้งจอกอาร์กติก และหมีขั้วโลก ส่วนขั้วโลกใต้เรามักพบแมวน้ำ และเพนกวิน
 
และนี่เป็นข้อมูลคร่าวๆ ที่ทำให้ได้รู้ว่า ทั้ง 2 ทวีป ถึงแม้จะมีสภาพอากาศที่หนาวเหมือนกัน แต่จริงๆ แล้วไม่ได้มีอะไรเหมือนกันเลยล่ะครับ
 
#STKC
 
 
 

แหล่งที่มา: 
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/72830/-blo-sciear-sci-
ภาพประกอบ: 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

Subscribe to RSS - ขั้วโลกใต้