Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ประหยัดไฟฟ้า

ทำไมต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5

วันที่: 
Tuesday, January 29, 2019

มีกันอยู่ทุกบ้านกับ "เครื่องใช้ไฟเบอร์ 5" เคยสงสัยไหมครับว่า ฉลากเบอร์ 5 ที่ติดอยู่ตามเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มีความหมายอย่างไร มาดูกันเลยครับ
 
“ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ได้มาตรฐานตามที่ กฟผ. และกระทรวงพลังงานกำหนด โดยฉลากประหยัดไฟจะมีระดับความประหยัดตั้งแต่เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 5 ซึ่งคือระดับที่ประหยัดไฟมากที่สุด
 
ในสลากจะมีข้อมูลประกอบไปด้วย
1. ประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ
2. ปีที่ทำการทดสอบ
3. การใช้พลังไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าต่อปี
4. ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ และยีห้อ
5. ตัวเลขประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน (1 - 5)
 
น้องๆ คงจะทราบแล้วว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 นั้นมีไว้เพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราเอาไว้ตัดสินใจเวลาเลือกซื้อ เพื่อที่จะประหยัดค่าไฟได้มากที่สุดนั่น รู้แบบนี้แล้ว รีบไปสำรวจบ้านตัวเองดูนะครับ ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีฉลากเบอร์ 5 หรือไม่
 
#STKC
 
 
 

แหล่งที่มา: 
https://www.sanook.com/home/9425/
ภาพประกอบ: 

6 วิธีประหยัดไฟฟ้า ลดการใช้พลังงานภายในบ้าน

วันที่: 
Friday, July 6, 2018

1. คอมพิวเตอร์ ตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์ Sleeps เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานๆ
2. หลอดไฟ ทำความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี ใช้หลอดประหยัดพลังงาน หรือ หลอด LED
3. ม่านกันแดด ใช้ม่านหรือมู่ลี่กันแสงแดดส่องเข้าตัวอาคาร
4. ฉนวน บุฉนวนตามหลังคา และฝาผนัง เพื่อป้องกันความร้อนจากนอกบ้าน
5. เครื่องปรับอากาศ ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อไม่ได้อยู่ในห้อง หรือตั้งเวลาปิด
6. ต้นไม้ ปลูกพืชคลุมดินเพื่อช่วยลดความร้อน และช่วยความชื้นให้กับดิน ทำให้ตัวบ้านเย็นขึ้นด้วย

แหล่งที่มา: 
https://ienergyguru.com/2015/12/6-วิธีประหยัดไฟฟ้า/
ภาพประกอบ: 
Subscribe to RSS - ประหยัดไฟฟ้า