Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เรียกค่าไถ่

'แรนซัมแวร์' เรียกค่าไถ่ระบบคอมพิวเตอร์ของทางการสหรัฐฯ 170 ระบบ

ภาพประกอบ: 
วันที่เผยแพร่: 
Friday, July 12, 2019
รายละเอียด: 

สัปดาห์ที่แล้ว เมือง Lake City ในรัฐฟลอริดา เป็นเมืองที่สองของรัฐที่ยอมจ่ายค่าไถ่เป็นเงิน 460,000 ดอลลาร์ กับอีก 42 บิทคอยน์ ตามคำเรียกร้องของแฮคเกอร์ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเมืองสามารถกลับมาใช้งานได้อีก

ก่อนหน้านี้ เมือง River Bench ก็เป็นเมืองขนาดเล็กในรัฐฟลอริดาเช่นกันที่ยอมจ่าย Bitcoins มูลค่า 600,000 ดอลลาร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูก Ransomware โจมตีกลับคืนมา

อย่างไรก็ตาม ในทั้งสองกรณีนี้บริษัทประกันจะยอมจ่ายคืนเงินค่าไถ่บางส่วนให้กับรัฐบาลของเมือง

เมื่อเดือนพฤษภาคม บริษัท Recorded Future ซึ่งทำงานเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบไซเบอร์ ระบุว่า ในช่วงหกปีหลังนี้มีระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลมลรัฐ และหน่วยปกครองท้องถิ่นในสหรัฐ อย่างน้อยราว 170 ระบบที่ถูกโจมตีด้วย Malware ชื่อ Ransomware เพื่อแลกกับค่าไถ่

มิฉะนั้นระบบดังกล่าวจะไม่สามารถใช้การได้ และข้อมูลที่อยู่ในระบบอาจต้องสูญหายไป

โดยตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือ นครบัลติมอร์ ในรัฐแมรี่แลนด์ ซึ่งมีประชากรราว 600,000 คน ไม่ยอมจ่ายเงินค่าไถ่ 80,000 ดอลลาร์ให้กับแฮคเกอร์ผู้ใช้ Ransomware และเป็นผลให้ทางเมืองต้องใช้เงินถึง 18 ล้านดอลลาร์เพื่อกู้คืนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์กลับคืนมา

Hits 39 ครั้ง
Subscribe to RSS - เรียกค่าไถ่