Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

โลหะ

ช้อน ส้อม นำเข้าไมโครเวฟได้ไหม?

วันที่: 
Friday, July 5, 2019

"ห้ามเอาช้อนส้อมเข้าไมโครเวฟนะ มันจะเกิดประกายไฟ" ประโยคที่คุณแม่หลายๆ ครอบครัวอาจเคยดุพวกเราตอนเด็กๆ ว่าแต่เคยสงสัยกันไหมครับ ว่าทำไมคุณแม่ถึงได้พูดแบบนั้น
 
จริงๆ ประโยคนี้ก็มีส่วนถูก แต่ไม่ทั้งหมดครับ
 
เพราะว่าเราสามารถนำช้อนเข้าไมโครเวฟได้ ในขณะที่ห้ามนำส้อมเข้าไมโครเวฟเด็ดขาด เพราะปลายส้อมมีลักษณะแหลม และอิเล็กตรอนที่สะท้อนไปมาในไมโครเวฟสามารถทำให้ความร้อนไปสะสมอยู่ที่ปลายส้อมได้ และเมื่ออิเล็กตรอนวิ่งไปที่อื่นไม่ได้ ก็จะทำให้ร้อนจัดจนสปาร์คเกิดเป็นประกายไฟได้
 
ต่างจากช้อนที่มีลักษณะแบน กว้าง ทำให้ไม่เกิดการสะสมอยู่ที่ใดที่หนึ่ง จึงไม่ร้อนจัดจนเกิดประกายไฟเหมือนส้อมได้นั่นเองครับ
 
แต่เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของคุณแม่ ไม่นำสิ่งของประเภทโลหะเข้าไมโครเวฟจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับ
 
#STKC
 
 
 

แหล่งที่มา: 
https://www.dek-d.com/education/37592
ภาพประกอบ: 
Subscribe to RSS - โลหะ