การออกแบบและการผลิต

รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ จะไปในทิศทางไหน

คำอธิบาย: 
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 196 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2557
เจ้าของข้อมูล: 
ชินวัฒน์ ทองชัช
ผู้ร่วมงาน: 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่เผยแพร่: 
2558-06-10
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

การยืดอายุการเก็บสินค้าอาหารประเภททอดหรืออบกรอบด้วยบรรจุภัณฑ์

คำอธิบาย: 
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 195 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2557
เจ้าของข้อมูล: 
ธวัช นุสนธรา, พิริยะ ศรีเจ้า
ผู้ร่วมงาน: 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่เผยแพร่: 
2558-06-10
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

NASA ทดสอบการพิมพ์ 3 มิติ บนอวกาศ

คำอธิบาย: 
NASA จัดส่งเครื่องพิมพ์ 3 มิติไปยัง สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station) เป็นครั้งแรกในช่วงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยเครื่องพิมพ์นี้มีขนาดเท่าเตาไมโครเวฟ ทำให้นักบินอวกาศ สามารถพิมพ์วัตถุพลาสติกได้เกือบทุกรูปแบบที่ต้องการ
เจ้าของข้อมูล: 
Alexandra Witze
ผู้ร่วมงาน: 
นิตยสาร Nature ฉบับวันที่ 11 กันยายน 2557
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ / สถานีอวกาศนานาชาติ / วัตถุพลาสติก
วันที่เผยแพร่: 
2558-02-13
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

หุ่นยนต์สร้างอาคารด้วยการพิมพ์ 3 มิติบนดาวอังคาร

คำอธิบาย: 
องค์การนาซ่าและหน่วยงานเอกชนบางแห่งกำลังทุ่มเทในภารกิจส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารในอนาคต การเดินทางไปยังดาวอังคารใช้เวลาประมาณ 9 เดือน จากนั้น นักบินอวกาศที่เป็นวิศวกรจะต้องเริ่มลงมือสร้างฐานอาณานิคมและสำรวจพื้นที่โดยทันที ขณะนี้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อลดระยะเวลาของขั้นตอนการสร้างอาณานิคมนี้ โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวจะถูกส่งไปยังดาวอังคารล่วงหน้าเพื่อลงมือสร้างถนนและอาคารพื้นฐานก่อนที่นักบินอวกาศจะไปถึง
เจ้าของข้อมูล: 
IFL Science วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ / การพิมพ์ 3 มิติ / นักบินอวกาศ
วันที่เผยแพร่: 
2558-01-15
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

ผู้เชี่ยวชาญตระหนักว่า ประโยชน์ของ 3D Printing ต้องการการปรับปรุงให้เปิดกว้าง

โปรดแนบ PDF: 
คำอธิบาย: 
เครื่องพิมพ์แบบ 3 D ซึ่งสามารถสนองความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งาน กำลังขยายไปสู่การใช้งานของผู้ใช้ในบริษัทขนาดใหญ่ ห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัย และห้องปฏิบัติการในโรงรถที่บ้าน ทำให้ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นสามารถออกแบบและสร้างเครื่องมือใหม่ๆ ออกมาได้ โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากหรือต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ
เจ้าของข้อมูล: 
www.AAAS.org
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เครื่องพิมพ์แบบ 3 D, การผลิตทดแทน, โพลิเมอร์
วันที่เผยแพร่: 
2557-11-10
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

โรงงานผลิตปืนแบบตั้งโต๊ะ

โปรดแนบ PDF: 
คำอธิบาย: 
เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3-D printers) ได้ถูกประยุกต์เพื่อใช้ในการสร้างอาวุธปืนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อให้ความกังวล เพราะความง่ายดายในการหาซื้อ ไม่มีการจดทะเบียน และระบบรักษาความปลอดภัยไม่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจจะก่อให้ปัญหาด้านความรุนแรงในการใช้ปืนทวีความรุนแรง
เจ้าของข้อมูล: 
Alexander H. Tullo
ผู้ร่วมงาน: 
นิตยสาร C&EN
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ, ปืนแบบตั้งโต๊ะ, โพลิเมอร์
วันที่เผยแพร่: 
2557-11-10
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

เครื่องล้างผักผลไม้อัลตราโซนิกส์

 

 

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เครื่องล้างผักผลไม้อัลตราโซนิกส์
วันที่เผยแพร่: 
4/3/2556
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

การจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมของวัสดุสำหรับงานดินซีเมนต์

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
สุทธิศักดิ์ สำเร็จประสงค์ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
การวิเคราะห์ / วัสดุ / ดินซีเมนต์ / การทดสอบคุณสมบัติ

In-place sorting with fewer moves

คำอธิบาย: 
เนื่องจากความสามารถในการบ่งชนิดของกลิ่นในมนุษย์นั้นไม่คงที่และมีข้อจำกัด จากปัจจัยกระตุ้นภายนอก ทั้งความอ่อนล้าอารมณ์ สภาพอากาศหรืออุณหภูมิขึ้น เซนเชอร์อัจฉริยะอาศัยหลักการเดียวกับการรับรู้กลิ่นของมนุษย์ เรียกว่า "จมูกอิเล็ก--ทรอนิกส์ (Electronic Nose)" หรือ "ระบบตรวจวัดกลิ่นด้วยอาร์เรย์เซนเซอร์" จะช่วยลดข้อจำกัดของจำแนกกลิ่นของผู้เชี่ยวชาญที่อาศัยประสาทสัมผัส
เจ้าของข้อมูล: 
หน่วยปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกลจุลภาค (MEM) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
จมูก,อิเล็กทรอนิกส์,เซนเซอร์,กลิ่น
วันที่เผยแพร่: 
2554-03-09
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

The homogeneous set sandwich problem

คำอธิบาย: 
หลักในการพัฒนาระบบประตูอัตโนมัติ คือ การควบคุมการเคลื่อนที่ของประตูในการปิด-เปิดให้เหมาะสมกับความต้องการของ ผู้ใช้ตามความสามารถของระบบจะทำได้
เจ้าของข้อมูล: 
ดร.พงศ์พิชญ์ วิภาสุรมณฑล หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (ICA) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ห้างสรรพสินค้า,ร้านสะดวกซื้อ, ประตูอัตโนมัติ
วันที่เผยแพร่: 
2554-02-06
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ
Syndicate content