"คลังความรู้" (S&T Portal) STKC เสนอรูปแบบใหม่สำหรับเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยคนไทย จัดหมวดวิชาตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เลือกดูได้ตามความสนใจ และสืบค้นด้วยโปรแกรมง่ายๆ ท่านจะได้รับความรู้เรื่องเต็มจากหน้าเว็บที่คัดเลือกจากผลงานที่สร้างสรรค์ โดยนักวิทยาศาสตร์ไทย ทุกหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การออกแบบและการผลิต

หุ่นยนต์สร้างอาคารด้วยการพิมพ์ 3 มิติบนดาวอังคาร

คำอธิบาย: 
องค์การนาซ่าและหน่วยงานเอกชนบางแห่งกำลังทุ่มเทในภารกิจส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารในอนาคต การเดินทางไปยังดาวอังคารใช้เวลาประมาณ 9 เดือน จากนั้น นักบินอวกาศที่เป็นวิศวกรจะต้องเริ่มลงมือสร้างฐานอาณานิคมและสำรวจพื้นที่โดยทันที ขณะนี้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อลดระยะเวลาของขั้นตอนการสร้างอาณานิคมนี้ โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวจะถูกส่งไปยังดาวอังคารล่วงหน้าเพื่อลงมือสร้างถนนและอาคารพื้นฐานก่อนที่นักบินอวกาศจะไปถึง
เจ้าของข้อมูล: 
IFL Science วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ / การพิมพ์ 3 มิติ / นักบินอวกาศ
วันที่เผยแพร่: 
2558-01-15
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

ผู้เชี่ยวชาญตระหนักว่า ประโยชน์ของ 3D Printing ต้องการการปรับปรุงให้เปิดกว้าง

โปรดแนบ PDF: 
คำอธิบาย: 
เครื่องพิมพ์แบบ 3 D ซึ่งสามารถสนองความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งาน กำลังขยายไปสู่การใช้งานของผู้ใช้ในบริษัทขนาดใหญ่ ห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัย และห้องปฏิบัติการในโรงรถที่บ้าน ทำให้ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นสามารถออกแบบและสร้างเครื่องมือใหม่ๆ ออกมาได้ โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากหรือต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ
เจ้าของข้อมูล: 
www.AAAS.org
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เครื่องพิมพ์แบบ 3 D, การผลิตทดแทน, โพลิเมอร์
วันที่เผยแพร่: 
2557-11-10
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

โรงงานผลิตปืนแบบตั้งโต๊ะ

โปรดแนบ PDF: 
คำอธิบาย: 
เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3-D printers) ได้ถูกประยุกต์เพื่อใช้ในการสร้างอาวุธปืนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อให้ความกังวล เพราะความง่ายดายในการหาซื้อ ไม่มีการจดทะเบียน และระบบรักษาความปลอดภัยไม่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจจะก่อให้ปัญหาด้านความรุนแรงในการใช้ปืนทวีความรุนแรง
เจ้าของข้อมูล: 
Alexander H. Tullo
ผู้ร่วมงาน: 
นิตยสาร C&EN
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ, ปืนแบบตั้งโต๊ะ, โพลิเมอร์
วันที่เผยแพร่: 
2557-11-10
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

เครื่องล้างผักผลไม้อัลตราโซนิกส์

 

 

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เครื่องล้างผักผลไม้อัลตราโซนิกส์
วันที่เผยแพร่: 
4/3/2556
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

การจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมของวัสดุสำหรับงานดินซีเมนต์

เจ้าของข้อมูล: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 
สุทธิศักดิ์ สำเร็จประสงค์ และ คณะ
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
การวิเคราะห์ / วัสดุ / ดินซีเมนต์ / การทดสอบคุณสมบัติ

In-place sorting with fewer moves

คำอธิบาย: 
เนื่องจากความสามารถในการบ่งชนิดของกลิ่นในมนุษย์นั้นไม่คงที่และมีข้อจำกัด จากปัจจัยกระตุ้นภายนอก ทั้งความอ่อนล้าอารมณ์ สภาพอากาศหรืออุณหภูมิขึ้น เซนเชอร์อัจฉริยะอาศัยหลักการเดียวกับการรับรู้กลิ่นของมนุษย์ เรียกว่า "จมูกอิเล็ก--ทรอนิกส์ (Electronic Nose)" หรือ "ระบบตรวจวัดกลิ่นด้วยอาร์เรย์เซนเซอร์" จะช่วยลดข้อจำกัดของจำแนกกลิ่นของผู้เชี่ยวชาญที่อาศัยประสาทสัมผัส
เจ้าของข้อมูล: 
หน่วยปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกลจุลภาค (MEM) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
จมูก,อิเล็กทรอนิกส์,เซนเซอร์,กลิ่น
วันที่เผยแพร่: 
2554-03-09
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

The homogeneous set sandwich problem

คำอธิบาย: 
หลักในการพัฒนาระบบประตูอัตโนมัติ คือ การควบคุมการเคลื่อนที่ของประตูในการปิด-เปิดให้เหมาะสมกับความต้องการของ ผู้ใช้ตามความสามารถของระบบจะทำได้
เจ้าของข้อมูล: 
ดร.พงศ์พิชญ์ วิภาสุรมณฑล หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (ICA) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
ห้างสรรพสินค้า,ร้านสะดวกซื้อ, ประตูอัตโนมัติ
วันที่เผยแพร่: 
2554-02-06
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

Efficient algorithms for the temporal precedence problem

คำอธิบาย: 
เสื้อเกราะนอกจากจะทำหน้าที่ป้องกันกระสุนเพื่อรักษาชีวิตของทหารแล้ว ยังสามารถเป็นที่เก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ในการให้พลังงานขณะปฎิบัติการรบของทหารได้อีกด้วย
เจ้าของข้อมูล: 
Scientific American, December 2010
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
เสื้อเกราะ,แบตเตอรี่,ทหาร,จีพีเอส
วันที่เผยแพร่: 
2554-02-04
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

การจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม

คำอธิบาย: 
หม้อต้มก๋วยเตี๋ยวเป็นภาชนะสำคัญในขั้นตอนการปรุงก๋วยเตี๋ยว ในระหว่างการใช้งานที่อุณหภูมิ 80 - 100 องศาเซลเซียส ได้มีการตรวจพบตะกั่วละลายออกมาในน้ำลวกเส้นและน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวในปริมาณที่ มีความเสี่ยงต่อการสะสมในร่างกายผู้บริโภค สาเหตุหลักมาจากการขึ้นรูปภาชนะปรุงหรือบรรจุอาหารจากแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม ด้วยวิธีประสานรอยต่อด้วยโลหะผสมตะกั่ว-ดีบุก ตะกั่วที่พบในอาหารจึงมาจากการละลายของรอยประสานนี้
เจ้าของข้อมูล: 
ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ และคณะ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ,เหล็กกล้าไร้สนิม ,หม้อต้มก๋วยเตี๋ยว
วันที่เผยแพร่: 
2553-12-17
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ

ระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำขนาด 1 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง

คำอธิบาย: 
จากระบบการผลิต และเป็นกากปาล์มที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ได้ น้ำมันจากขั้นตอนการหีบ ถูกลำเลียงไปยังเครื่องกรองแบบสั่นเพื่อแยกสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ออก ซึ่งสิ่งเจือปนนี้ยังมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบปริมาณสูง
เจ้าของข้อมูล: 
ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย และคณะ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หัวเรื่อง/คำสำคัญ: 
น้ำมันปาล์ม,ไอน้ำ,เครื่องจักร
วันที่เผยแพร่: 
2553-12-17
ภาษา: 
ภาษาไทย
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักเรียน นักศึกษา
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
ผู้ประกอบการ
เนื้อหาเหมาะสำหรับ: 
นักวิจัย นักวิชาการ
Syndicate content