Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ปกหนังสือ อาจไม่ได้ปกป้องหนังสือเสมอไป

รายละเอียด: 

ปกห่อหนังสือสามารถทำลายหนังสือสุดรักได้จริงหรือ?
ความจริงเป็นยังไง...มาดูกันเลยครับ
 
พลาสติกที่นิยมนำมาห่อปกหนังสือส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นกลุ่ม PVC (Polyvinyl Chloride) ที่ผสมสารต่างๆ เพื่อทำให้มีความเหนียวนุ่มและปกป้องหนังสือได้ดี เช่น สารต้านการออกซิเดชัน (Antioxidants), สารเขมือบกรด (Acid Scavengers), สารพลาสติไซเซอร์ (Plasticizers)
 
และเมื่อปกพลาสติกเกิดความเสื่อมสลายเนื่องจากการโดนแสงและความร้อน จะส่งผลเสียต่างๆ โดยเฉพาะสาร Antioxidants เมื่อถูกใช้งานเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของพลาสติก โดยกลไกการยอมถูกออกซิไดซ์ไปก่อน จะทำให้สารผลิตภัณฑ์ที่มีสีเหลือง เช่น สารประกอบสติลบีน (Stilbene Derivatives) ทำให้พลาสติกนั้นมีสีเหลือง และสามารถเคลื่อนตัวไปยังกระดาษ เป็นสาเหตุที่ทำให้หนังสือกลายเป็นสีเหลืองได้นั่นเองครับ
 
#STKC
 
 
 

วันที่: 
Thu 4 July 2019
แหล่งที่มา: 
https://www.facebook.com/textile.phys.and.chem/photos/a.711374682234302/2541498965888522
Hits 55 ครั้ง
QR Code for http://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9B