Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง


No. ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่ Total views
541 แอนติบอดีชนิดใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบอาจจะเป็นทางออกในการจัดการไวรัสซิกาและไวรัสเด็งกี่ 15 May 2017 1
542 ศูนย์นวัตกรรมอาหารในประเทศสหรัฐฯ 15 May 2017 4
543 ศูนย์นวัตกรรมอาหารในประเทศแคนาดา 15 May 2017 4
544 แนวโน้มผู้บริโภคในอนาคต 15 May 2017 7
545 นวัตกรรมอาหารในยุคดิจิทอล 15 May 2017 8
546 ธนาคารเมล็ดพันธุ์แห่งสหัสวรรษ 03 May 2017 9
547 วว. กับการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ 03 May 2017 3
548 วว. กับงานค่ายธรรมชาติศึกษาและการอนุรักษ์ธรรมชาติสำหรับเยาวชน 03 May 2017 1
549 วว. กับงานสนับสนุนโครงการหลวง 03 May 2017 2
550 เอทานอลกับเชื้อเพลิงใหม่ไฮโดรเจนในรถยนต์ 03 May 2017 6
551 พองตัวแล้วหนืด 27 Apr 2017 4
552 ระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย 27 Apr 2017 12
553 ปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬ 27 Apr 2017 8
554 ปลาเสือพ่นน้ำ (Archer fish) นักล่าปืนไวแห่งสายน้ำ 27 Apr 2017 4
555 เด็กคลอดก่อนกำหนดมีผลระยะยาวจนถึงวัยผู้ใหญ่ 27 Apr 2017 6
556 นักวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่แบคทีเรีย 21 Apr 2017 4
557 ค้นพบ eukaryote ไม่มีไมโทคอนเดรีย 21 Apr 2017 1
558 ดีเอ็นเอใช้เพื่อสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก 21 Apr 2017 4
559 นักวิจัยค้นพบเป้าหมายใหม่ใช้เป็นวัคซีนต้านเชื้อเอชไอวี 21 Apr 2017 2
560 เรียนเขียนโปรแกรมกับ sololearn.com 21 Apr 2017 7

Pages

-->


No. ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่ Total views
541 แอนติบอดีชนิดใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบอาจจะเป็นทางออกในการจัดการไวรัสซิกาและไวรัสเด็งกี่ 15 May 2017 1
542 ศูนย์นวัตกรรมอาหารในประเทศสหรัฐฯ 15 May 2017 4
543 ศูนย์นวัตกรรมอาหารในประเทศแคนาดา 15 May 2017 4
544 แนวโน้มผู้บริโภคในอนาคต 15 May 2017 7
545 นวัตกรรมอาหารในยุคดิจิทอล 15 May 2017 8
546 ธนาคารเมล็ดพันธุ์แห่งสหัสวรรษ 03 May 2017 9
547 วว. กับการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ 03 May 2017 3
548 วว. กับงานค่ายธรรมชาติศึกษาและการอนุรักษ์ธรรมชาติสำหรับเยาวชน 03 May 2017 1
549 วว. กับงานสนับสนุนโครงการหลวง 03 May 2017 2
550 เอทานอลกับเชื้อเพลิงใหม่ไฮโดรเจนในรถยนต์ 03 May 2017 6
551 พองตัวแล้วหนืด 27 Apr 2017 4
552 ระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย 27 Apr 2017 12
553 ปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬ 27 Apr 2017 8
554 ปลาเสือพ่นน้ำ (Archer fish) นักล่าปืนไวแห่งสายน้ำ 27 Apr 2017 4
555 เด็กคลอดก่อนกำหนดมีผลระยะยาวจนถึงวัยผู้ใหญ่ 27 Apr 2017 6
556 นักวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่แบคทีเรีย 21 Apr 2017 4
557 ค้นพบ eukaryote ไม่มีไมโทคอนเดรีย 21 Apr 2017 1
558 ดีเอ็นเอใช้เพื่อสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก 21 Apr 2017 4
559 นักวิจัยค้นพบเป้าหมายใหม่ใช้เป็นวัคซีนต้านเชื้อเอชไอวี 21 Apr 2017 2
560 เรียนเขียนโปรแกรมกับ sololearn.com 21 Apr 2017 7

Pages