ดาวน์โหลดสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภาพตัวอย่าง ชื่อ Download File
BlackHole AR Card หลุมดำ Black Hole
AttachmentSize
Image icon AR_Back_Black Hole2.61 MB
Image icon AR_01_Theory of relativity952.5 KB
Image icon AR_02_Properties of black holes888.13 KB
Image icon AR_03_Birth of black hole915.53 KB
Image icon AR_04_Gravitational waves1.06 MB
Image icon AR_05_Gravitational lens933.21 KB
Image icon AR_06_Exploring the of black holes with Gravitational waves1005.3 KB
Image icon AR_07_The first picture of black hole938.49 KB
Image icon AR_08_What heppens if you fall into a black hole?965.51 KB
Image icon AR_09_Hawking radiation925.97 KB
Image icon AR_10_Famous black hole952.23 KB
Chemical Element AR Card ธาตุทางเคมี Chemical Element ชุดที่ 2
AttachmentSize
Image icon AR_01_Helium1.05 MB
Image icon AR_02_Lithium884.04 KB
Image icon AR_03_Boron912.89 KB
Image icon AR_04_Silicon1.05 MB
Image icon AR_05_Phosphorus1.07 MB
Image icon AR_06_Sulfur1.07 MB
Image icon AR_07_Calcium1.08 MB
Image icon AR_08_Iron1.07 MB
Image icon AR_09_Copper1.08 MB
Image icon AR_10_Zinc1.03 MB
AR Card ปรากฏการณ์ทางอวกาศ Space Phenomena
AttachmentSize
Image icon AR_01_Sorar wind343.48 KB
Image icon AR_02_Sunspot271.61 KB
Image icon AR_03_Solar flare517.7 KB
Image icon AR_04_Supernova719.62 KB
Image icon AR_05_Black hole562.92 KB
Image icon AR_06_Dark matter1.09 MB
Image icon AR_07_Cosmic Ray529.08 KB
Image icon AR_08_Aurora531.05 KB
Image icon AR_09_Twilight195.82 KB
Image icon AR_10_Midnight169.28 KB
AR Card ธาตุทางเคมี Chemical Element
AttachmentSize
Image icon AR_01_Hydrogen351.01 KB
Image icon AR_02_Carbon412.25 KB
Image icon AR_03_Nitrogen418.31 KB
Image icon AR_04_Oxygen531.64 KB
Image icon AR_05_Fluorine415.89 KB
Image icon AR_06_Sodium474.04 KB
Image icon AR_07_Magnesium473.84 KB
Image icon AR_08_Aluminium460.35 KB
Image icon AR_09_Chlorine504.04 KB
Image icon AR_10_Potassium505.43 KB
Image icon AR_Back_Chemical Element2.93 MB
AR Brochure แผ่นพับ AR ร่างกายของเรา Human Body
AttachmentSize
Image icon AR_HumanBody_Front8.36 MB
Image icon AR_HumanBody_Back9.99 MB

Pages