ดาวน์โหลดสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภาพตัวอย่าง ชื่อ Download File
AR สำรวจอวกาศ Space Exploration
AttachmentSize
Image icon สำรวจอวกาศ ด้านหน้า1.38 MB
Image icon สำรวจอวกาศ ด้านหลัง497.5 KB
ชีววิทยา รอบตัวเรา
AttachmentSize
Image icon ชีววิทยา รอบตัวเรา ด้านหน้า7.22 MB
Image icon ชีววิทยา รอบตัวเรา ด้านหลัง6.25 MB
AR Card สำรวจอวกาศ Space Exploration
AttachmentSize
Image icon 01 ระบบสุริยะ Solar System911.13 KB
Image icon 02 ดวงอาทิตย์ The Sun981.93 KB
Image icon 03 ดาวเคราะห์ The Planets2.89 MB
Image icon 04 โลก The Earth668.52 KB
Image icon 05 ดวงจันทร์ The Moon2.9 MB
Image icon 06 ปรากฏการณ์สุริยุปราคา และจันทรุปราคา Solar Eclipse & Luna Eclipse542.97 KB
Image icon 07 ดาวเคราะห์เก้า The Planet Nine435.12 KB
Image icon 08 ดาวหาง The Comet408.94 KB
Image icon 09 สำรวจอวกาศ Space Exploration585.17 KB
Image icon 10 นักบินอวกาศ The Astronauts472.73 KB
Image icon 11 ด้านหลังการ์ด548.19 KB
AR Card ธาตุทางเคมี Chemical Element ชุดที่ 3
AttachmentSize
Image icon 01 ไทเทเนียม Titanium241.73 KB
Image icon 02 โครเมียม chromium221.23 KB
Image icon 03 แมงกานีส Manganese242.34 KB
Image icon 04 โครบอลต์ Cobalt267.79 KB
Image icon 05 นิกเกิล Nickel261.27 KB
Image icon 06 สารหนู Arsenic269.03 KB
Image icon 07 เงิน Silver262.9 KB
Image icon 08 แคดเมียม Cadmium262.42 KB
Image icon 09 ดีบุก Tin302.15 KB
Image icon 10 ไอโอดีน Iodine289.59 KB
Image icon 11 ซีนอน Xenon273.61 KB
Image icon 12 ทองคำ Gold280.38 KB
Image icon 13 ปรอท Mercury310.16 KB
Image icon 14 ตะกั่ว Lead281.1 KB
Image icon ด้านหลังการ์ด3.5 MB
Cube AR
AttachmentSize
Image icon กล้องจุลทรรศน์ Microscope2.33 MB
Image icon เห็ดรา Fungi3.04 MB
Image icon แบคทีเรีย Bacteria1.92 MB
Image icon ไวรัส Viruses1.38 MB
Image icon สาหร่าย Algae4.01 MB
Image icon โปรโตซัว Protozoa4.42 MB
Image icon จุลินทรีย์ Microoganism2.39 MB
Image icon เชื้อโรค Pathogen3.32 MB
Image icon ยาและวัคซีน Medicines and vaccines1 MB
Image icon แบคเทอริโอเฟจ Bacteriophage5 MB
Image icon จุลินทรีย์ในการแปรรูปอาหาร Microorganism in food processing2.91 MB
Image icon สไปรูลิน่า Spirulina3.33 MB

Pages