ดาวน์โหลดสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภาพตัวอย่าง ชื่อ Download File
ธาตุทางเคมี Chemical Element ชุดที่ 6 AR Card ธาตุทางเคมี Chemical Element ชุดที่ 6
AttachmentSize
Image icon 1. ทังสเตน247.31 KB
Image icon 2. รีเนียม232.34 KB
Image icon 3. ออสเมียม301.85 KB
Image icon 4. อิริเดียม282.86 KB
Image icon 5. แพลทินัม245.58 KB
Image icon 6. แทลเลียม270.27 KB
Image icon 7. พอโลเนียม280.99 KB
Image icon 8. แอสทาทีน243.85 KB
Image icon 9. เรดอน220.81 KB
Image icon 10. แฟรนเซียม249.99 KB
Image icon 11. รัทเทอร์ฟอร์เดียม263.22 KB
Image icon 12. ดุบเนียม267.86 KB
Image icon 13. ซีบอร์เกียม284.61 KB
Image icon 14. โบห์เรียม264.33 KB
Image icon 15. ฮัสเซียม264.93 KB
Image icon ด้านหลังการ์ด171.6 KB
AR Card ธาตุทางเคมี Chemical Element ชุดที่ 5
AttachmentSize
Image icon 1. สแกนเดียม240.81 KB
Image icon 2. วาเนเดียม217.91 KB
Image icon 3. คริปทอน222.5 KB
Image icon 4. อิตเทรียม263.78 KB
Image icon 5. เซอร์โคเนียม276.68 KB
Image icon 6. ไนโอเบียม277.25 KB
Image icon 7. โมลิบดีนัม210.77 KB
Image icon 8. เทคนีเซียม229.93 KB
Image icon 9. รูทีเนียม123.68 KB
Image icon 10. โรเดียม125.81 KB
Image icon 11. แพลเลเดียม237.58 KB
Image icon 12. อินเดียม234.89 KB
Image icon 13. เทลลูเรียม258.55 KB
Image icon 14. แฮฟเนียม228.96 KB
Image icon 15. แทนทาลัม245.87 KB
Image icon ด้านหลังการ์ด171.6 KB
จุลชีววิทยา Microbiology แผ่นเหลือง, จุลชีววิทยา Microbiology แผ่นเขียว Cube AR โปรโตซัวและเห็ดราน่าสนใจ
AttachmentSize
Image icon เชื้อท็อกโซพลาสโมซิส11.54 MB
Image icon เชื้อมาลาเลีย7.63 MB
Image icon พารามีเซียม3.17 MB
Image icon เชื้อก่อโรคไกอาร์เดีย5.68 MB
Image icon ทรายรูปดาว8.49 MB
Image icon อะแคนทามีบา 6.09 MB
Image icon ราผลิตยาปฏิชีวนะ6.07 MB
Image icon ราไตรโคเดอร์มา 5.35 MB
Image icon ราขนมปัง ยีสต์ผลิตไซลิทอล5.5 MB
Image icon ราข้าวแดง 5.92 MB
Image icon เชื้อราสร้างอะฟลาทอกซิน 4.85 MB
Image icon เชื้อก่อโรคน้ำกัดเท้า 6.47 MB
โครงการสำรวจ ระบบสุริยะ Solar System Exploration
AttachmentSize
Image icon แผ่นด้านหน้า5.04 MB
Image icon แผ่นด้านหลัง777.67 KB
Image icon Pop Up6.26 MB
จุลชีววิทยา Microbiology แผ่นเหลือง, จุลชีววิทยา Microbiology แผ่นเขียว Cube AR จุลชีววิทยา Microbiology
AttachmentSize
Image icon จุลชีววิทยา Microbiology253.49 KB
Image icon แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว257.16 KB
Image icon แบคทีเรียอีโคไล313.25 KB
Image icon เชื้อวัณโรค248.31 KB
Image icon เชื้อบาดทะยัก288.73 KB
Image icon เชื้ออหิวาตกโรค253.44 KB
Image icon ไวรัสพิษสุนัขบ้า288.26 KB
Image icon ไวรัสไข้หวัดใหญ่270.18 KB
Image icon ไวรัสอีสุกสีใส238.79 KB
Image icon ไวรัสโคโรนา243.11 KB
Image icon ไวรัสตับอักเสบ327.29 KB
Image icon การทำงานของวัคซีน244.1 KB

Pages