วันสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

วันที่ ชื่อวันสำคัญ หมวดหมู่
22 May วันแห่งความหลากหลายทางชีวภาพโลก (International Day of Biological Diversity) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
05 June วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
08 June วันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
09 June วันอานันทมหิดล วิทยาศาสตร์การแพทย์
12 June วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (World Day Against Child Labour) มนุษยศาสตร์
13 June วันแห่งการตระหนักถึงคนผิวเผือกสากล (International Albinism Awareness Day) สังคมศาสตร์
14 June วันบริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) วิทยาศาสตร์การแพทย์
17 June วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก (World Day to Combat Desertification and Drought) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
20 June วันผู้ลี้ภัยโลก (world refugee day) สังคมศาสตร์
21 June วันโยคะสากล (International Yoga Day) วิทยาศาสตร์การแพทย์

Pages