คริสต์ศักราชและพุทธศักราช

รู้ไหม พ.ศ. และ ค.ศ. ที่เราใช้กันทุกวันนี้ มีความเป็นมายังไง ต่างกันยังไง? วันนี้เรามาหาคำตอบกันครับ
 
พ.ศ. หรือ พุทธศักราช เริ่มนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน นับเป็น พ.ศ. 1 ดังนั้นช่วงเวลาที่เกิดในช่วงที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ เรียกว่า "สมัยพุทธกาล" และช่วงเวลาก่อนหน้านั้นจะเรียกว่า "สมัยก่อนพุทธกาล"
 
ค.ศ. หรือ คริสต์ศักราช นับตั้งแต่พระเยซูประสูติ นับเป็น ค.ศ. 1 ซึ่งเกิดทีหลังพุทธศักราชนานถึง 543 ปี จึงเป็นที่มาของวิธีในการใช้แปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. นั่นเองครับ
 
นี่ก็คือที่มาของการนับช่วงปีที่ประเทศไทยนิยมใช้กัน ซึ่งก็มาจากเรื่องราวของศาสนาสากลนั่นเองครับ
 
#STKC
 
 
 

วันที่: 
Thu 10 January 2019
QR Code for https://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
แหล่งที่มา: 
https://www.dek-d.com/board/view/986165/
Hits 4,575 ครั้ง
หมวดหมู่ OECD: