ทิศมีทั้งหมดกี่ทิศ และเรียกว่าอะไรบ้าง

ทิศมีทั้งหมดกี่ทิศ และเรียกว่าอะไรบ้าง
:
เพื่อน ๆ คงรู้อยู่แล้วว่า ทิศ มีทั้งทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก หรือทิศเฉียงทั้งหลาย เช่น ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เพื่อน ๆ รู้ไหมว่า ทิศเหล่านี้ในภาษาไทยมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง?
:
ทิศหลัก ประกอบด้วย 4 ทิศ คือ
1. ทิศเหนือ เรียกว่า ทิศอุดร
2. ทิศใต้ เรียกว่า ทิศทักษิณ
3. ทิศตะวันออก เรียกว่า ทิศบูรพา
4. ทิศตะวันตก เรียกว่า ทิศประจิม
:
ทิศรอง อยู่ระหว่างทิศหลัก 4 ทิศ ดังนี้
1. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ - อยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศเหนือ เรียกว่า ทิศอีสาน
2. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ - อยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศใต้ เรียกว่า ทิศอาคเนย์
3. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ - อยู่ระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือ เรียกว่า ทิศพายัพ
4. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ - อยู่ระหว่างทิศตะวันตกกับทิศใต้ เรียกว่า ทิศหรดี
:
แต่ถ้าต้องการใช้คำเรียกทิศให้เป็นสากล ก็สามารถใช้สัญลักษณ์ N แทน ทิศเหนือ, S แทนทิศใต้, W แทนทิศตะวันตก และ E แทนทิศตะวันออก ก็ได้เช่นกันนะครับ
:
#STKC

วันที่: 
Wed 15 May 2024
แหล่งที่มา: 
https://www.sanook.com/campus/1423667
Hits 62 ครั้ง
หมวดหมู่ OECD: