ผู้ป่วย 3 สี มีอาการอย่างไรบ้าง

ผู้ป่วยสีเขียว : เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง อุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาขึ้นไป
ผู้ป่วยสีเหลือง : ไอ/มีน้ำมูก แน่นหน้าอก ปอดอักเสบ เวียนหัว ไอแล้วเหนื่อย
ถ่ายเหลว 3 ครั้ง/วัน หรือมากกว่า อาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว
ผู้ป่วยสีแดง : หอบเหนื่อยหนักมาก แน่นหน้าอก หายใจเจ็บ อ่อนเผลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว

สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มอาการสีเหลืองและสีแดงให้โทรสายด่วน 1669 เพื่อรีบประสานหาเตียงและพาคนไข้เข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

วันที่: 
Fri 13 August 2021
QR Code for https://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2-3-%E0%B8%AA%E0%B8%B5-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
แหล่งที่มา: 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951815
Hits 761 ครั้ง