ลูกอ้วนแล้ว ควรทำอย่างไร ?

วันที่: 
Tue 12 November 2019

1. ควบคุมการบริโภคอาหาร ตัดปริมาณที่เกิน ลดการกิน ของทอด ของมัน ของหวาน หรือขนมขบเคี้ยว เพิ่มผักและผลไม้ที่ไม่หวานไม่งดมื้ออาหาร ไม่ชงนมจาง เพราะจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูก

2. เมื่อพ้นวัยทารก ควรให้ดื่มนมรสจืดวันละ 2 – 3 แก้ว ( ถ้าอายุเกิน 2 ปี ดื่มนมพร่องไขมันหรือขาดมันเนยได้ ) ไม่ควรดื่มนมนมปรุงแต่งรสหวานหรือนมเปรี้ยว

3. ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับอายุ โดยการสนับสนุนการเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง ครั้งละครึ่ง - หนึ่งชั่วโมง

QR Code for https://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3
Hits 70 ครั้ง
แหล่งที่มา: 
https://www.thaihealth.or.th/Content/50280-ลูกอ้วนแล้ว%20ควรทำอย่างไร.html