สมาร์ทโฟนอาจทำนายช่วงเวลาเสียชีวิตของเราได้

สมาร์ทโฟนอาจทำนายช่วงเวลาเสียชีวิตของเราได้
:
เพื่อนๆ อ่านไม่ผิดครับ ในยุคที่สมาร์ทโฟนสามารถเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่เราทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการหายใจ อัตราการเต้นหัวใจ การเดิน ทำให้เราสามารถคาดการณ์ถึงอัตราความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในระยะสั้นได้
:
มีงานวิจัยติดตามศึกษาข้อมูลสุขภาพของชาวสหราชอาณาจักร 100,665 คน เป็นเวลานาน 15 ปี และนำข้อมูลข้างต้นรวมทั้งข้อมูลจากเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวไปสร้างแบบจำลองด้วย AI ทำให้ค้นพบพฤติกรรมเสี่ยงบางอย่าง
:
โรคร้ายแรงหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจหรือโรคปอด สามารถถูกตรวจพบได้จากลักษณะการเคลื่อนไหวขณะออกกำลังกาย เช่น อาจมีการลดความเร็วขณะเดินให้ช้าลงเมื่อเริ่มหายใจไม่ทัน และกลับมาเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นเป็นระยะในช่วงสั้นๆ  
:
ในอนาคตจะมีการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มขึ้นและทดสอบกับคนในวงกว้างต่อไป เพื่อปลายทางจะพัฒนาไปสู่แอปพลิเคชันตรวจสุขภาพ หรือประเมินความเสี่ยงโรคร้ายได้นั่นเองครับ
:
#STKC

วันที่: 
Tue 22 November 2022
QR Code for https://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
แหล่งที่มา: 
https://www.bbc.com/thai/articles/cjqwyl23kepo
Hits 45 ครั้ง