หมดอายุหรือบริโภคก่อน ต่างกันอย่างไร?

“หมดอายุ” ตัวย่อ EXP ย่อมาจาก Expire หมายถึง วันที่อาหารนั้นหมดอายุ หลังจากวันนั้นแล้วอาหารจะเน่าเสีย หรือบูด ห้ามรับประทาน ควรนำไปทิ้ง

“ควรบริโภคก่อน” ตัวย่อ BBE ย่อมาจาก Best Before หมายถึง อาหารจะมีรสชาติดี ยังคงคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามที่ระบุไว้บนฉลากอาหารจนถึงวันนั้น หลังจากวันนั้นไปรสชาติ คุณภาพและคุณค่าทางอาหารจะลดลง เช่น ความสด กลิ่นหอมอาจลดลง ไม่กรอบเหมือนเดิม แต่จะไม่มีปัญหาในเชิงความปลอดภัย จึงยังสามารถบริโภคได้โดยไม่มีอันตราย แต่อาจไม่ได้ประโยชน์จากอาหารนั้นตามที่ระบุไว้บนฉลากอาหารก็ได้ และจะกำหนดวันล่วงหน้าไว้ระยะหนึ่งก่อนที่อาหารนั้นจะหมดอายุหรือเสีย

แต่ทั้งนี้ก่อนรับประทานอาหารเพื่อนๆ ควรสังเกตคือ รูปลักษณ์ของอาหาร เช่น สี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส หากเปลี่ยนไปแต่ยังไม่ถึงวันหมดอายุที่กำหนด ก็ไม่ควรรับประทานเพราะอาจเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการขนส่ง หรือการเก็บรักษาก็ได้

วันที่: 
Tue 9 July 2024
แหล่งที่มา: 
https://www.dss.go.th/index.php/knowledge-drdss/2953-dr-dss02
Hits 97 ครั้ง