อันตราย พลุ ดอกไม้ไฟระเบิด

ป้องกันได้ ลดเสี่ยงสุขภาพ

สารพิษ จากพิษ ดอกไม้เพลิง

     1.สารพิษ สารเคมี ระคายเคืองตา

     2.เสียงกระแทก

     3.ระเบิดแรงอัด บาดเจ็บ บ้านเรือนเสียหาย

     4.เสียชีวิต / พิการ

ป้องกันได้ ลดเสี่ยง

** ท้องถิ่น

     – เคร่งครัดการให้ใบอนุญาต

     – กำกับ ติดตาม ประเมินความเสี่ยง

     – กำหนดมาตราการป้องกันภัยพิบัติ

     – เตรียมจุดอพยพ

** ประชาชน

     – ติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือน

     – สอดส่อง ประเมินความเสี่ยง

     – พบความเสี่ยงแจ้งเจ้าหน้าที่

**กรณีประสบภัย**

     – หลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ

     – สังเกตุอาการ ความผิดปกติของคนในครอบครัว

     – อพยพทันที

วันที่: 
Thu 18 January 2024
แหล่งที่มา: 
https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info555_environmental-health_20/
Hits 939 ครั้ง