6 อันตราย หากกินใบกระท่อมเกินขนาด

กระท่อม (Mitragyna speciosa) เป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นของประเทศไทย แต่ดิมนิยมบริโภคโดยเคี้ยวใบสด นำไปตำน้ำพริก ต้มเป็นน้ำชา และนำมาใช้เพื่อการสันทนาการต่าง ๆ เพราะเชื่อว่าสารออกฤทธิ์ในใบกระท่อม เช่น ไมทราใจนีน (Mitragynine) และเซเว่น-ไฮดรอกไซไมทราใจนิ่น (7-hydroxymitragynine) จะช่วยทำให้ตื่นตัว แก้ปวด และคลายกล้ามเนื้อในปัจจุบันใบกระท่อมมีความนิยมและวิธีการบริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น การทอด การย่างไฟ หรือการผัดรวมกับอาหารอื่น ๆ ทำให้สารออกฤทธิ์ในใบกระท่อมถูกทำลายด้วยอุณหภูมิ หรือสภาวะความเป็นกรด(ความเปรี้ยว) ทั้งนี้ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนถึงปริมาณของสารออกฤทธิ์ในใบกระท่อมที่ผ่านกรรมวิธี ดังกล่าวต่อร่างกาย อย่างไรก็ตาม การบริโภคใบกระท่อมที่มากเกินขนาดอาจทำให้เกิดผลเสียได้ ดังนี้

ผลข้างเคียงเมื่อบริโภคใบกระท่อมเกินขนาด

- คลื่นไส้ อาเจียน

ชีพจรเต้นเร็วผิดปกติ

- กระสับกระส่าย ชัก

- เกิดอาการเชื่องซึม หรือกดการหายใจ

- ทำให้เสพติด เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน

- อาจส่งผลต่อยาบางประเภทที่กำลังรับประทานอยู่

คำแนะนำจากแพทย์

ถึงแม้ว่าใบกระท่อมทอดจะสามารถรับประทานได้ แต่ไม่สามารถคาดเดาถึงผลที่เกิดขึ้นต่อร่างกายได้ จึงไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากเกินขนาดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน

วันที่: 
Wed 20 October 2021
QR Code for https://www.stkc.go.th/info/6-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94
แหล่งที่มา: 
https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/การรับประทานใบกระท่อม/
Hits 233 ครั้ง