Growth Mindset แนวคิดพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

Growth Mindset แนวคิดพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น
:
แนวคิดเรื่องของ Growth Mindset ของ Dr.Carol S. Dweck เป็นความคิดที่ว่า ตัวเราสามารถพัฒนาให้เก่งขึ้นได้โดยใช้ความมุ่งมั่น เวลา และความพยายาม แล้วก็มองว่าความล้มเหลวในแต่ละครั้งคือบทเรียนที่ให้เราสู้ต่อ ซึ่งตรงข้ามกับ Fixed Mindset เป็นความคิดที่ว่าเราไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือเก่งไปได้มากกว่านี้ ต่อให้เราพยายามแค่ไหนก็คงจะไม่ได้ดีไปกว่าเดิม
:
วิธีคิดแบบ Growth Mindset
1. สังเกตตนเองว่าเป็นคนที่มีความคิดแบบ Fixed Mindset หรือ Growth Mindset เช่น ทุกครั้งที่จะเริ่มอะไรใหม่ เรากลัวที่จะเริ่มต้นหรือไม่ หรือเราคิดว่าลองพยายามดูก่อน ผลลัพธ์เป็นอย่างไรค่อยว่ากัน
:
2. ถ้าเราเป็นคนที่มีความคิดแบบ Fixed Mindset เราก็ค่อยๆ เปลี่ยนวิธีการคิดหรือให้
กำลังใจตนเองมากขึ้น เช่น เวลาเริ่มทำอะไรใหม่ๆ แล้วผิดพลาด ให้เราบอกกับตัวเองว่าเราทำได้! แค่ตอนนี้ให้เราต้องหาจุดบกพร่องนั้นแล้วนำมาแก้ไข
:
3. พัฒนาตนเองตลอด ตั้งใจและไม่หยุดที่จะทุ่มเท บางครั้งเราก็ควรชมหรือให้รางวัลตนเองบ้างเพื่อตอบแทนกับความพยายามของเรา
:
จริงๆ แล้วคนเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดได้ทันที แต่เราก็ควรที่จะพยายามเรื่อยๆ ในการพัฒนาตนเองจนเคยชิน เปลี่ยนแนวคิดตัวเองให้ได้ และเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน พี่ๆ STKC คอยเป็นกำลังใจให้นะครับ
:
#STKC

วันที่: 
Fri 14 January 2022
QR Code for https://www.stkc.go.th/info/growth-mindset-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99
แหล่งที่มา: 
https://www.dek-d.com/tcas/59300
Hits 527 ครั้ง
หมวดหมู่ OECD: