Micro-stress อาการเครียดเล็กน้อยสะสม ที่อาจนำพาไปสู่ปัญหาทางจิต

Micro-stress อาการเครียดเล็กน้อยสะสม ที่อาจนำพาไปสู่ปัญหาทางจิต
:
ถ้าหากเราพบปัญหาใหญ่ เรามักหาวิธีแก้ปัญหาหรือขอความช่วยเหลือจนปัญหานั้นๆ จบไป แต่หากเป็นปัญหาเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน เรามักจะมองข้าม จนเกิดเป็นอาการเครียดสะสมที่อาจนำพาไปสู่ปัญหาทางจิตได้
:
ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เช่น ลืมกุญแจบ้าน ทำเอกสารสำคัญหาย ไปทำงานสาย ทะเลาะกับแฟน โดนพ่อแม่บ่น ไปจนถึงคุณภาพชีวิตอันต้อยต่ำที่เรายอมจำนน สุดท้าย สิ่งที่เราพยายามมองข้ามก็กลับมาเกิดขึ้นซ้ำๆ จนวันหนึ่งเราก็รู้สึกเหนื่อยล้าแบบไม่มีเหตุผล
:
เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าคนเราจะไม่สามารถมีความสุขได้ในทุกเรื่อง แต่ให้พยายามปล่อยวางปัญหาเล็กๆ หรือหาต้นตอของปัญหาและแก้ไขให้ได้ ก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้น
:
หรือหากใครรู้สึกว่าจากความเครียดสะสมเล็กๆ น้อยๆ นี้เริ่มส่งผลในชีวิตประจำวัน หรือมีอาการเครียดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แนะนำให้รีบไปพบจิตแพทย์เพื่อปรึกษาและบำบัดอาการเครียดนี้ให้ดีขึ้นนะครับ
:
#STKC

วันที่: 
Fri 8 October 2021
QR Code for https://www.stkc.go.th/info/micro-stress-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95
แหล่งที่มา: 
https://thematter.co/social/be-aware-of-micro-stress/117591
Hits 73 ครั้ง
หมวดหมู่ OECD: