Nuclear all around

ปีงบประมาณ: 
2558

ร่วมผจญภัยไปกับบทเรียนความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในรูปของเกมค้นหาวัตถุ ที่เสริมสร้างความรู้ ทักษะในด้านการสังเกตุ และการค้นหาวัตถุที่เกี่ยวข้องกับรังสีนิวเคลียร์ ไปกับเราใน นิวเคลียร์ใกล้ตัว

โดยความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)