ทีเซลส์จับมือมหิดล จัดอบรมออนไลน์ Webinar on Usability for Medical Device

ข่าวประจำวันที่: 
Thu 10 June 2021

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง จับมือร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมออนไลน์ Webinar on Usability for Medical Device ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting

Webinar on Usability for Medical Device ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ Usability Engineering ในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้พัฒนาภายในประเทศจากหน่วยงานวิจัยภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรม สามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติกับการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 มิถุนายน 2564 (ในเวลาราชการ)
ลงทะเบียนได้ที่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) : https://forms.office.com/r/mds4duRkCV
รีบจองสิทธิลงทะเบียน รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น
สอบถามรายละเอียด : [email protected]

ข้อมูล : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เผยแพร่ข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า
กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Twitter : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

URL: 
https://www.mhesi.go.th/index.php/news/3782-020806644154574.html