ทีเซลส์เดินหน้าโครงการ TCELS Mentoring Program Journey to Success 2021: Episode II–Global Challenges

ข่าวประจำวันที่: 
Wed 16 June 2021

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร เดินหน้าโครงการ TCELS Mentoring Program Journey to Success 2021: Episode II–Global Challenges เพื่อส่งเสริมศักยภาพของวิสาหกิจไทยให้โดดเด่นด้านนวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยปีนี้เน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และเสริมอาหารสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเสริมภูมิต้านทานโรค โดยเฉพาะโควิด-19 ที่มีผลทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์

เปิดรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และเสริมอาหารสมุนไพร เข้าร่วมสมัครโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสในการอบรมและการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านพัฒนาแผนธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงฐานข้อมูลทางธุรกิจในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ และโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านการประชาสัมพันธ์ และร่วมออก Roadshow กับทีเซลส์ (TCELS) เพื่อสร้างโอกาสให้วิสาหกิจไทยที่มีศักยภาพได้เติบโตสู่ความสำเร็จทั้งในภูมิภาคและสากล เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่: https://forms.gle/niJAPd224r2iS8ua6
E-mail: [email protected]

ข้อมูล : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เผยแพร่ข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า
กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Twitter : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

URL: 
mhesi.go.th/index.php/news/3820-011506640246546.html