ทีเซลส์ ร่วมกับ 365 โซลูชั่นส์ จัดสัมมนาออนไลน์ Business Forum: How to Invest in Covid-19 Situation?

ข่าวประจำวันที่: 
Tue 8 June 2021

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ร่วมกับ บริษัท 365 โซลูชั่นส์ จำกัด จัดสัมมนาออนไลน์ Business Forum: How to Invest in Covid-19 Situation? วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00–15.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting พบกับวิทยากรมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ อาทิ คุณไพบูลย์ นลินทรางกูล นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน, ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ผศ.ภญ.ดร.จิตติมา ลัคนากุล Nabsolute บริษัทสตาร์ทอัพจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภญ.วันทณีย์ เสนาคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันเวนเชอร์ จำกัด สติ๊กเกอร์หัวหอม สูตรป้องกันไวรัส ที่จะมาวิเคราะห์ทิศทางการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพในยุคโควิด-19 วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในสถานการณ์โควิด -19 และแนวคิดการเกิดผลิตภัณฑ์ โอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด-19 ระบาด รวมถึงทิศทางในอนาคตด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการลงทุน ดำเนินรายการโดย คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ และคุณทวีรัตน์ จิรดิลก

สนใจลงทะเบียนร่วมงานฟรี : ผ่าน QR CODE
หรือ คลิกลงทะเบียนร่วมงานฟรี : https://bit.ly/3fF42fu
สอบถามเพิ่มเติม : [email protected]

ข้อมูล : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เผยแพร่ข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า
กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Twitter : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

URL: 
https://www.mhesi.go.th/index.php/news/3776-01080664242545.html