นาโนเทค สวทช. ต่อยอด “ใบขลู่” สู่ “แชมพู-ครีมอาบน้ำอนุภาคนาโนขลู่ต้านอนุมูลอิสระ”เตรียมถ่ายทอดให้ชุมชน สร้างนวัตกรรมของดีเมืองกระบี่

ข่าวประจำวันที่: 
Thu 25 November 2021

       นักวิจัยนาโนเทค สวทช. นำของดีเมืองกระบี่มาต่อยอดเพิ่มมูลค่าสู่ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมอาบน้ำจากอนุภาคนาโนสารสกัดใบขลู่ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง ตอบแนวโน้มการดูแลตัวเองในยุคที่ต้องเผชิญมลภาวะ ด้วยจุดเด่นคือ ง่าย ไม่ซับซ้อน เอื้อให้ชุมชนทำกันได้เอง เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างรายได้จากของดีพื้นถิ่นที่จะเป็นอัตลักษณ์ชุมชน

        น.ส.วลีวัลย์ เอกนัยน์ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอาง กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า “แชมพู-ครีมอาบน้ำอนุภาคนาโนขลู่ต้านอนุมูลอิสระ” เกิดจากชุมชนบ้านไหนหนัง จังหวัดกระบี่ ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับใบขลู่ พืชพื้นถิ่นของกระบี่ สู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเดิมที่ชาวบ้านใช้กระบวนการง่ายๆ อย่างการตากแห้งเพื่อนำไปทำเป็นชา ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านว่าใบขลู่มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะ และลดน้ำตาลในเลือด

       ขลู่ หรือ Pluchea indica (L.) Less เป็นไม้พุ่มที่อยู่ในวงศ์ Asteraceae สามารถพบได้ทั่วไปในบริเวณที่ชื้นแฉะของประเทศแถบเอเชีย โดยทางภาคใต้ของไทย มีการนำใบขลู่มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของชา เพื่อช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด และช่วยขับปัสสาวะ นอกจากนี้ในส่วนของประโยชน์ด้านความงาม ยังพบรายงานฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีมาก ความท้าทายหลักของงานวิจัยนี้คือ เราต้องออกแบบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนให้ง่ายสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน ในขณะเดียวกัน องค์ประกอบหรือวัตถุดิบต่างๆ ต้องน้อยที่สุด เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดหาได้จริง ไม่ยุ่งยาก แต่ก็ยังต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานที่ดีควบคู่กันไปด้วย ทีมวิจัยซึ่งประกอบด้วยตนเอง พร้อมกับ ดร.รวีวรรณ ถิรมนัส, น.ส.สุภัชยา แจ่มใส และน.ส.ชุติกร พึ่งบุญ จึงเริ่มศึกษาวิธีการสกัดใบขลู่เพื่อพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของอนุภาคนาโน จากนั้นศึกษาการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และนำอนุภาคนาโนขลู่ที่ได้ไปใช้ในตำรับแชมพู และครีมอาบน้ำ”

        แชมพูและครีมอาบน้ำจากอนุภาคนาโนขลู่ จากการวิจัยและพัฒนาของนาโนเทค สวทช. พร้อมสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน สู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน ที่สามารถต่อยอดไปสู่การให้บริการในโรงแรม สปา ที่ต้องการเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนจากสารสกัดพื้นบ้านจำเพาะของท้องถิ่นชุมชนบ้านไหนหนัง จังหวัดกระบี่

แหล่งที่มา: 
https://www.nstda.or.th/home/news_post/pluchea-indica/