พิธีเปิดงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019”

ข่าวประจำวันที่: 
Thu 2 January 2020

(25 ธันวาคม 2562) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด “งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019” ณ สวนไม้งามริมน้ำกก จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม และทีมนักวิจัย ร่วมเฝ้ารับเสด็จและถวายรายงานการจัดแสดงนิทรรศการของ วว. ที่นำผลงานวิจัยสร้างสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์กับขยะชุมชนและของเหลือทิ้งภาคการเกษตร ช่วยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแนวคิด BCG โมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019 จัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยจัดแสดงดอกไม้นานาพันธุ์ ทั้งดอกไม้พื้นเมือง และดอกไม้เมืองหนาวที่หาชมได้ยาก รวมทั้งสวนกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ เช่น ทิวลิป ลิลลี่ บีโกเนียร์ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ อาทิ ลานกาสะลองชัย ประติมากรรมที่ออกแบบโดยศิลปินจากขัวศิลปะ การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศเมียนมา มาประดิษฐานเพื่อให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้มาเคารพสักการะเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต กาดหมั้วครัวล้านนา การจัดแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและชนเผ่า และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเชียงรายขายดี เป็นต้น รวมถึงเป็นการเผยแพร่แนวคิด “เลิก…กล่องโฟม ลด….พลาสติก ใช้…ถุงผ้า” มาใช้ในการบริหารจัดการขยะสอดคล้องยุทธศาสตร์การบริหารจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

URL: 
https://www.tistr.or.th/TISTR/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=1468