ฟรี…คลินิกให้คำปรึกษาออนไลน์ธุรกิจเทคโนโลยีแบบตัวต่อตัวเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญพันธมิตรชั้นนำAdvisory [email protected]

ข่าวประจำวันที่: 
Tue 28 September 2021

เปิดแล้ว !!
ฟรี…คลินิกให้คำปรึกษาออนไลน์ธุรกิจเทคโนโลยีแบบตัวต่อตัวเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญพันธมิตรชั้นนำAdvisory [email protected] กิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรชั้นนำ เปิดให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบ One on One แก่ผู้ประกอบการ แบบออนไลน์ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ตลอดเดือนกันยายน 2564 ลงทะเบียนนัดหมายขอรับคำปรึกษาเชิงลึกแต่ละสัปดาห์ที่ >>> https://forms.gle/HcvSRVBbPLSfszhx6
ร่วมกิจกรรมออนไลน์ ผ่านทาง Cisco WebEx ปรึกษา 60 นาที ต่อบริษัท

-การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จาก BOI
-การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
-การวิเคราะห์ทดสอบ มาตรฐาน (Testing HUB Service @TSP)
-เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดย สวทช.
-สินเชื่อเพื่อการทำธุรกิจ โดยสถาบันการเงินชั้นนำ
-การรับรองโครงการวิจัยลดหย่อนภาษี
-บัญชีนวัตกรรมไทย สู่ตลาดภาครัฐ
-การตลาดสินค้านวัตกรรมเครื่องมือแพทย์
-พื้นที่เช่าเพื่อการวิจัยและพัฒนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
E-mail: [email protected]
Line ID : maiys19
0852892669 (คุณใหม่)
0994983635 (คุณปอ)
0868217666 (คุณเอม)

URL: 
https://www.nstda.or.th/home/calendar_post/one-on-one/