รองเลขาธิการ กกอ. นำคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 30 ณ เมืองนาโปลี สาธารณรัฐอิตาลี

ข่าวประจำวันที่: 
Fri 5 July 2019

ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประเทศไทย ร่วมพิธียกธงชาติไทยขึ้นเสา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 30 (the 30th Summer Universiade)
ณ เมืองนาโปลี สาธารณรัฐอิตาลี

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 30 หรือ NAPOLI2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 -14 กรกฎาคม โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(กกมท.) ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟันดาบ ยูโด เทควันโด เทนนิส ยิงปืนและเป้าบิน และวอลเลย์บอล (หญิง) นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 65 คน

ข้อมูลข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สป.อว.(ด้านอุดมศึกษา) อาคารถนนศรีอยุธยา

โทร.020395606-9
https://www.facebook.com/opsmhesi/

URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/269-2019-07-04-08-39-53