วว.จับมือ TCELS จัดอบรม “OECD GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP) WORKSHOP”

ข่าวประจำวันที่: 
Thu 13 February 2020

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “OECD Good Laboratory Practice (GLP) workshop” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก Department of Standards Malaysiaประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนำที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน OECD GLP ร่วมบรรยายเกี่ยวกับจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบตามหลักเกณฑ์ OECD GLP สำหรับเตรียมความพร้อมให้กับห้องปฏิบัติการที่สนใจยื่นขอการรับรองมาตรฐาน OECD GLP กับหน่วยตรวจสอบ National OECD GLP Compliance Monitoring Authority, CMA ของประเทศไทยในอนาคต ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2020 ณ ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก (Pearl Bangkok)

สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่มเติม ได้ที่ หน่วยฝึกอบรม วว. 02577 9517 (ศิริสุข) หรือ อีเมล sirisuk@tistr.or.th
ข้อมูลข่าวโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

URL: 
https://www.stkc.go.th/node/add/news