วศ. แนะใส่ใจเลือกภาชนะเมลามีนเหมาะสม ปลอดภัยในช่วงกินร้อนป้องกันโควิด-19

ข่าวประจำวันที่: 
Tue 26 May 2020

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แนะนำประชาชนผู้บริโภคให้ใส่ใจในการเลือกใช้ภาชนะเมลามีนบรรจุอาหาร ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานบรรจุอาหารในช่วงที่ต้องอุ่นอาหารให้ร้อนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19นี้

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารมีภารกิจหลักในการทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ อาหาร น้ำ และวัสดุสัมผัสอาหารด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจ การเลือกใช้วัสดุสัมผัสอาหาร หรือภาชนะบรรจุอาหารให้เหมาะสม ลดความเสี่ยงการใช้ภาชะที่ไม่มีคุณภาพ จะได้ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนที่มากับภาชนะบรรจุ โดยเฉพาะภาชนะเมลามีนที่คนส่วนใหญ่มักนำมาใช้งานไม่เหมาะสม เนื่องจากเข้าใจผิด คิดว่าภาชนะเมลามีนเป็นภาชนะที่ทนความร้อนได้สูงมาใช้บรรจุอาหารร้อนจัดซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้มีสารละลายปนเปื้อนมากับอาหารได้ จึงมีข้อแนะนำการใช้เมลามีนดั้งนี้ 1.ควรเลือกภาชนะที่มีเครื่องหมาย มอก. 2.ไม่นำไปใช้กับของร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 95 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 3.ไม่นำไปใช้กับอาหารรสจัด 4.ห้ามใช้งานกับไมโครเวฟ 5. ไม่ควรใช้อุปกรณ์แข็งในการล้างทำความสะอาดป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน การเลือกภาชนะบรรจุอาหารควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน และควรระวังไม่ใช้ภาชนะพลาสติกเมลามีนเลียนแบบที่ทำจากพลาสติกยูเรีย - ฟอร์มาลดีไฮด์ ลักษณะที่คล้ายกับภาชนะเมลามีนวางขาย ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้บรรจุอาหาร บางครั้งจะเลียนแบบโดยการเคลือบผิวด้วยพลาสติกเมลามีน ทำให้แยกแยะได้ยากยิ่งขึ้น ภาชนะเลียนแบบเหล่านี้ทนอุณหภูมิได้ต่ำเมื่อนำมาใช้งานจึงมีความเสี่ยงสูงกับการได้รับสารปนเปื้อนมากับอาหาร ข้อสังเกตคือภาชนะเลียนแบบเหล่านี้จะมีราคาถูกวางขายทั้งที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐาน

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 02-201-7308 หรือเบอร์ 02-2017000 ในวันและเวลาราชการ หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร จำเป็นต่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวันได้ทางเพจ Doctor D. ซึ่งเป็นเพจที่ให้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ควบคุมดูแลข้อมูลโดยนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ข้อมูลข่าวโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/1583-19-19