อพวช. เปิดรับสมัคร "อาสาสมัคร" แบบออนไลน์ มาปฏิบัติงาน

ข่าวประจำวันที่: 
Mon 21 June 2021

อพวช. เปิดรับสมัคร "อาสาสมัคร" แบบออนไลน์ มาปฏิบัติงาน ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา หากท่านมีใจรักและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ สนใจการสร้างสรรค์กิจกรรมสื่อสารวิทยาศาสตร์ หรือ งานฝ่ายสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยผลักดันภารกิจของ อพวช. ให้บรรลุเป้าหมาย อพวช.ขอเชิญชวนผู้สนใจ และผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา จนถึง ปริญญาตรี เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมุ่งมั่นและเข้มแข็ง มาร่วมทำงานกับทีมงานคุณภาพของ อพวช. เรารอทุกท่านอยู่

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/obEs4hZXxRyGxKdU9

URL: 
https://www.mhesi.go.th/index.php/news/3850-2021-06-18-08-04-26.html