อว. จัดงาน “กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” พื้นที่จังหวัดพิจิตร

ข่าวประจำวันที่: 
Wed 30 October 2019

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนายประสิทธิชัย นรากรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมพิธีเปิด “กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” (กิจกรรมโอทอปสัญจร) ณ ห้องจินดารัตน์ แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และจังหวัดพิจิตร มีกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วม 64 กลุ่ม และมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ภายในงานประกอบไปบูธแสดงสินค้าโอทอป กิจกรรมการแนะนำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมอภิปรายการ “ยกระดับโอทอปด้วย วทน. อย่างไร” ตามหัวข้อหลักทั้ง 3 หัวข้อคือ

1.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

2.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (อย.มผช.)

3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้ได้มาตรฐาน

โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานในสังกัด อว. และผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนหน่วยงานราชการของจังหวัดพิจิตร มาให้ความรู้และแนวทางในการผลิตสินค้าโอทอป

ในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรม “STI for OTOP Upgrade Matching" ให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ และรับสมัครผู้ประกอบการตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 6 ด้าน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

1.อาหาร - เครื่องดื่ม

2.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

3.ผ้า, เครื่องแต่งกาย และของใช้

เขียนข่าว : นายกรภัทร์ จิตต์จำนงค์

ถ่ายภาพนิ่ง : นายกรภัทร์ จิตต์จำนงค์

ส่วนสื่อสารองค์กร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834

Facebook : @MHESIThailand

Call Center โทร.1313

URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/577-2019-10-29-03-19-24