อว. จัดประชุม โครงการ “SMART FARMER 1 ไร่ 1 ล้าน” เพื่อไปสู่การปฏิบัติ

ข่าวประจำวันที่: 
Fri 8 November 2019

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดการประชุม Workshop โครงการ “Smart Farmer 1 ไร่ 1 ล้าน” เพื่อไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยเชิญตัวแทนในระดับ ผอ. สำนัก / กลุ่มงาน จากหน่วยงานในสังกัด อว. ได้แก่ วว. วศ. สวทช. สสน. สนช. สป.อว. (ด้านการอุดมศึกษาและ สส.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม รวมไปถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่รับผิดชอบเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรมาร่วมให้ความคิดเห็นต่อนโยบาย “Smart Farmer 1 ไร่ 1 ล้าน”

เขียนข่าว : นายกรภัทร์ จิตต์จำนงค์

ถ่ายภาพนิ่ง : นายกรภัทร์ จิตต์จำนงค์

ถ่ายภาพวิดีโอ : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก

ส่วนสื่อสารองค์กร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834

Facebook : @MHESIThailand

Call Center โทร.1313

URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/597-smart-farmer-1-1