“สุวิทย์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดเต็มขนนวัตกรรมมอบของขวัญปีใหม่คนไทย

ข่าวประจำวันที่: 
Mon 6 January 2020

ดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า “ปีใหม่นี้กระทรวงอว. ร่วมส่งความสุขและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยด้วยการมอบนวัตกรรมสุดพิเศษสำหรับคนไทยและเกษตรกรไทยเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำพร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนไทยเข้าชมฟรีกับพิพิธภัณฑ์และสถาบันของหน่วยงานในสังกัดเพื่อปลูกฝังรากฐานเยาวชนไทยและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนอันจะเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศ”

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบคูปองฟรีจำนวน 10,000 ใบเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานด้วยนวัตกรรมไทยโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือศลช. (TCELS) สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานที่ยากไร้และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านโรงพยาบาลที่ให้บริการเครื่องไบโอพลาสมา 14 แห่งทั่วประเทศ (รักษาแผลเบาหวานและแผลเรื้อรัง) ได้แก่ภาคกลาง : 1. โรงพยาบาลศิริราช 2. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 3. โรงพยาบาลรามาธิบดี 4. โรงพยาบาลบ้านเเพ้ว 5. โรงพยาบาลราชวิถี 6. โรงพยาบาลชลประทาน 7. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 8. โรงพยาบาลสระบุรีภาคเหนือ : 1. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวง 2. โรงพยาบาลนครพิงค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 1.โรงพยาบาลศรีสะเกษภาคตะวันออก : 1. โรงพยาบาลวัดญาณสังวรวรารามภาคใต้: 1. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

บริการฝังรากฟันเทียมราคาพิเศษจำนวน 4,000 รากสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี (ไม่ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) และฟรี! ฝังรากฟันเทียมจำนวน 4,000 รากสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือศลช. (TCELS) ฝังรากฟันเทียมเพื่อช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาสเนื่องจากปกติการรักษารากฟันมีราคาค่ารักษาค่อนข้างสูงถึงประมาณ 50,000-100,000 บาทต่อรากทําให้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่สามารถเข้าถึงการฝังรากฟันเทียมได้

บริการฝังรากฟันเทียมราคาพิเศษจำนวน 4,000 ราก

สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี (ไม่ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

• ราคา 20,000 บาทไม่รวมค่า ct scan และค่าปลูกกระดูก

• กรณีเสียค่าใช้จ่ายทำที่ ADTEC ที่เดียวเท่านั้น

www.adtec.or.th

• โทรศัพท์ 02 564 6960 - 1 ต่อ 18

• มือถือ 098 280 4377

ฟรี...บริการฝังรากฟันเทียมจำนวน 4,000 ราก

สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการฝังรากฟันเทียมฟรี 36 แห่งทั่วประเทศ

ภาคกลาง

1. สถาบันประสาทวิทยา : จังหวัดกรุงเทพ

2. มูลนธิทันตนวัตกรรม : จังหวัดกรุงเทพ

3. ร.พ.สงฆ์ : จังหวัดกรุงเทพ

4. รพ.ตำรวจ : จังหวัดกรุงเทพ

5. รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) : จังหวัดสมุทรสาคร

6. คลินิกทันตกรรมแอดเทค : จังหวัดปทุมธานี

ภาคเหนือ

1. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ : จังหวัดเชียงราย

2. รพ.แพร่ : จังหวัดแพร่

3. รพ.น่าน : จังหวัดนาน

4. รพ.แม่วงก์ : จังหวัดนครสวรรค์

5. รพ.ค่ายจิรประวัติ : จังหวัดนครสวรรค์

6. รพ.พิจิตร : จังหวัดพิจิตร

7. รพ.สันป่าตอง : จังหวัดเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. รพ.เทพรัตน์ : จังหวัดนครราชสีมา

2. รพ.สิรินธรขอนแก่น : จังหวัดขอนแก่น

3. คณะทันตแพทย์ม.ขอนแก่น : จังหวัดขอนแก่น

4. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ : จังหวัดอุบลราชธานี

5. รพ.มะเร็งอุบลราชธานี : จังหวัดอุบลราชธานี

6. รพ. ยโสธร : จังหวัดยโสธร

7. รพ.มุกดาหาร : จังหวัดมุกดาหาร

8. รพ.สุรินทร์ : จังหวัดสุรินทร์

9. รพ.อำนาจเจริญ : จังหวัดอำนาจเจริญ

10. รพ.ศรีสะเกษ : จังหวัดศรีสะเกษ

11. รพ.โนนคูณ : จังหวัดศรีสะเกษ

12. รพ.นครพนม : จังหวัดนครพนม

ภาคตะวันออก

1. รพ.ระยอง : จังหวัดระยอง

2. รพ.ชลบุรี : จังหวัดชลบุรี

ภาคใต้

1. รพ.หาดใหญ่ : จังหวัดสงขลา

2. รพ.สงขลา : จังหวัดสงขลา

3. รพ.สตูล : จังหวัดสตูล

4. รพ.ตรัง : จังหวัดตรัง

5. รพ.ตะกั่วป่า : จังหวัดพังงา

6. รพ.พังงา : จังหวัดพังงา

7. รพ.สุราษฎร์ธานี : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8. รพ.ยะลา : จังหวัดยะลา

9. รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ : จังหวัดนราธิวาส

• ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.tcels.or.th ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2563

• ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tcels.or.th

• สอบถามรายละเอียด : 02 644 5499 ต่อ 0, 2, 401 และ 402

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด

ข้อมูลข่าวโดย : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/794-2020-01-04-13-52-58