15 ปี วิทย์สร้างคน “รวมพลเครือข่าย อว.” มอบรางวัลเชิดชูอาสาสมัคร วท. ดีเด่น ในงาน TECHNOMART 2019

ข่าวประจำวันที่: 
Mon 8 July 2019

6 กรกฎาคม 2562 / กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จัดการประชุม "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว." ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติคุณอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) และสร้างการเรียนรู้ให้แก่เครือข่ายเทคโนโลยี อสวท. และนักวิทย์ชุมชน รวมถึงสร้างสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆ พร้อมเสนอแนวการวางแผนนำ วทน. ลงสู่ชุมชน ในการนี้ ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ให้เกียรติเปิดการประชุม "รวมพลเครือข่าย อว." และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนเครือข่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมกันนี้ ได้มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แก่หมู่บ้านที่ผ่านการประเมิน จำนวน 20 หมู่บ้าน และ อสวท. ดีเด่น จำนวน 22 คน ในงาน TechnoMart 2019 "ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค" ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภายในงานมีกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เครือข่ายเทคโนโลยี อสวท. ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ บรรยายพิเศษจากจิตอาสา 904 อาสาสมัครเพื่อชุมชน “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”, กิจกรรมเติมความรู้ อสวท. ในหัวข้อ “ยอดขายคงไม่ไปไหน ถ้าทำได้แค่ออฟไลน์” โดย โค้ชเป็นเอก เจ้าของเพจ : สั่งสมองสร้างเสน่ห์ By โค้ชเป็นเอก, กิจกรรม “สรรสร้างสานสัมพันธ์ อสวท. และเครือข่าย อว.” โดยวิทยากร จาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี และกิจกรรมระดมความคิด เพื่อเสนอแนวทางการดำเนินงาน อสวท. สู่ภูมิภาค

โดยในวันพรุ่งนี้ (7 กรกฎาคม 2562) จะมีการเดินขบวนพาเหรดร่วมกันของเหล่า อสวท. และเครือข่าย อว. รวมไปถึงการนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน อสวท. สู่ภูมิภาค ในรูปแบบของการแสดงอีกด้วย สำหรับผู้สนใจ ยังสามารถเข้าร่วมชมงาน TechnoMart2019 : “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค” ได้จนถึงวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mhesi.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/276-technomart-2019-6-7-62