NSM เปิดเวทีการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ ประจำปี 2567

ข่าวประจำวันที่: 
Wed 13 March 2024

   13 มีนาคม 2567 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “Discovering local biodiversity” เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของเยาวชนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวในท้องถิ่น พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยปีนี้มีเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันกว่า 39 ทีม ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

IMG 0382

 

IMG 0383IMG 0384

URL: 
https://www.mhesi.go.th/index.php/news/10062-nsm-2567.html
แหล่งที่มา: 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)