กินเจ กับ มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร?

วันที่เผยแพร่: 
Wed 6 October 2021

   อาหารเจนับว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ และไม่มีพิษต่อร่างกาย เพราะได้โปรตีนจากถั่วต่าง ๆ และยังย่อย
ง่ายเป็นการแบ่งเบาภาระของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่าย ผู้ที่รับประทานเจ สามารถเลือกส่วนผสมดังต่อไปนี้
มาปรุงอาหารได้ คือ ข้าวกล้อง (ใช้แทนข้าวขาว) โปรตีนเกษตร (แทนเนื้อสัตว์) ผักสด เห็ดหอม ถั่วนานาพันธุ์
เต้าหู้
แป้งหมี่กึง
และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันท่าเป็นอาหารชนิดต่าง ๆ ปัจจุบันมีเมนูอาหารจ่านวนมาก ซึ่งหลายเมนูท่า
เลียนแบบเนื้อสัตว์ได้เหมือนจริง เช่น ขาหมูเจที่ท่าจากแป้ง และถั่ว ฯลฯ

กินเจ กับ มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร?

   หลายคนอาจสงสัยว่า "กินเจ" ต่างกับ "กินมังสวิรัติ" อย่างไร เพราะอาหารมังสวิรัติก็เป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์
เป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกัน แต่มังสวิรัติสามารถทานผักได้ทุกชนิด แต่อาหารเจ ต้องเว้นผักฉุน 5 ประเภท คือ
กระเทียม หัวหอม (รวมทั้งหอมแดง หอมขาว หัวหอมใหญ่ ต้นหอม) หลักเกียว (กระเทียมโทนจีน ไม่ค่อยพบใน
ประเทศไทย) กุยช่าย
และใบยาสูบ รวมทั้งของเสพติดทุกชนิด และยังต้องประพฤติศีลร่วมด้วย จึงจะเป็นการถือศีล
กินเจที่แท้จริง ขณะที่มังสวิรัติ หมายถึง การไม่รับประทานเนื้อสัตว์เท่านั้น

 

แหล่งที่มา : http://dept.npru.ac.th/edu2/data/files/20191107134222_20151004161625_PR%...

QR Code for https://www.stkc.go.th/stiarticle/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3
เจ้าของข้อมูล: 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Hits 105 ครั้ง