ทำไมซอสมะเขือเทศจึงไหลออกยาก

วันที่เผยแพร่: 
Tue 19 September 2023

         เชื่อว่าหลายคนเคยเจอปัญหา กับการเทซอลมะเขือเทศลงในของโปรดไม่อออก บางทีก็เขย่าแรงจนพุ่งออกมา เลอะเทอะไป ทำให้หัวร้อนกันเลยทีเดียว บทความนี้มีคำตอบ
เหตุผลมาจากสมบัติของซอสมะเขือเทศเอง ซึ่งเมื่อเวลาที่ไม่ได้รับแรงกระทำจากภายนอก โมเลกุลภายในซอสมะเขือเทศจะสร้างพันธะจับตัวกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว (คล้ายกับยาสีฟัน) และไม่สามารถไหลตัวได้แม้จะเอียงหรือคว่ำขวดแล้วก็ตาม
อย่างไรก็ตามโครงสร้างเจลที่ว่าไม่ได้แข็งแรงมากนัก ดังนั้นเมื่อเราให้แรงกระทำกับมัน เช่น ตบหรือเขย่าแรง ๆ ก็จะทำให้โครงสร้างเจลดังกล่าวถูกทำลายลง จึงทำให้ซอสมะเขือเทศสามารถไหลออกมาเมื่อได้รับแรงกระทำจากภายนอก

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีร้านค้าบางแห่งใช้วิธีบรรจุซอสมะเขือเทศในขวดพลาสติกที่บีบได้ เนื่องจากเมื่อออกแรงบีบที่ขวด ก็จะเป็นการให้แรงไปกระทำเพื่อทำลายโครงสร้างเจลลงได้นั่นเอง

แหล่งที่มา
สาระเรื่อยเปื่อย
https://www.pitara.com
http://www.futurity.org

เผยแพร่ : ว่าที่ร้อยตรีณภัทร โพธิ์อยู่
(เจ้าหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์และประสานงานโครงการ)
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กรข.)
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ (พร.)

Social Media
Facebook : stkcsociety
Youtube channel : STKC Society 
Tiktok : stkcsociety
Twitter : stkcsociety
instagram : stkcsociety

QR Code for https://www.stkc.go.th/stiarticle/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81
Hits 48 ครั้ง