ทำไมเดือนกุมภาพันธ์ บางปีก็มี 28 วัน บางปีก็มี 29 วัน

วันที่เผยแพร่: 
Fri 18 February 2022

   เมื่อ 46 ปี ก่อนคริสตกาล จูเลียส ซีซาร์ กษัตริย์แห่งโรมัน ได้ริเริ่มการใช้ปฏิทินจูเลียน ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวโรมันจะใช้ปฏิทินโรมัน ที่มีทั้งหมด 10 เดือน มีจำนวนทั้งหมด 304 วัน (Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November และ December) ซึ่งจูเลียส ซีซาร์ มองวาปฏิทินแบบโรมันนั้นมีความไม่เหมาะสมกับความจริง จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก 2 เดือน เป็น 12 เดือน คือเดือน  January และ February และกำหนดให้ในแต่ละเดือนมีจำนวนวัน 30 และ 31 วัน ยกเว้นแค่เดือน February ที่เพิ่มมาใหม่ให้มี 29 วัน แต่ในปี อธิกสุรทิน (ปีที่มี 366 วัน) เดือน February จะมี 30 วัน นอกจากนี้ จูเลียส ซีซาร์ ยังได้เปลี่ยนเดือน Quintilis ซึ่งเป็นเดือนเกิดของตนเองให้มีชื่อว่า July ตามชื่อของตนเองอีกด้วย

   ต่อมาเมื่อถึงยุคของ ออกัสตุส ซีซาร์ ลูกบุญธรรมของ จูเลียส ซีซาร์ ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ ก็อยากจะมีชื่อเดือนเป็นของตนเองบ้าง จึงได้เปลี่ยนเดือน Sextilis ที่เป็นเดือนเกิดของตนเองเป็นเดือน August พร้อมเพิ่มจำนวนวันของเดือน August จาก 30 วัน เป็น 31 วันอีกด้วย เนื่องจากมีความเชื่อว่าถ้าเป็นเลขคู่จะไม่ดี และเมื่อได้มีการเพิ่มวันของเดือน August  ขึ้นทำให้ต้องไปลดจำนวนวันของเดือนอื่นลง ซึ่งก็คือเดือน February นั่นเอง ทำให้จากเดิมเดือน February มี 29 วัน ก็กลายเป็น 28 วัน ส่วนปีอธิกสุรทิน จากมี 30 วันก็กลายเป็นมี 29 วัน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

มาถึงเหตุผลสำคัญกันแล้วว่าทำไมเดือนกุมภาพันธ์บางปีถึงมี 28 วัน บางปีถึงมี 29 วัน

   จูเลียส ซีซาร์ ได้อ้างอิงจากการนับวันตามระบบสุริยคติ ที่1 ปี จะเท่ากับ 365.25 วัน โดยนับจากวันที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่การที่จะให้ 1 ปี เท่ากับ 365.25 วัน อาจจะทำให้การนับวันยุ่งยากและลำบาก จึงได้กำหนดให้เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน จนครบปีที่ 4 ซึ่ง เศษที่เหลือ 0.25x4ปี ก็จะได้ 1 วัน และเอา 1 วันที่เหลือมาทบในปีที่ 4 ทำให้ปีที่ 4 มีจำนวนวันทั้งสิ้น 366 วัน หรือเรียกอีกอย่างว่าปี อธิกสุรทิน
(ในยุคของ จูเลียส ซีซาร์ กุมภาพันธ์จะมี 29 วัน และปี อธิกสุรทิน จะมี 30 วัน)

   ต่อมาในยุคของ เกรกอเรียน ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เนื่องจากเกรกอเรียน พบว่า 1 ปีนั้น มีจำนวน 365.2425 ซึ่งใกล้เคียงกับความเป็นจริง ที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ประมาณ  365.242199074 วั น แต่ของจูเลียส ซีซาร์ 1 ปี จะเท่ากับ 365.25 วัน ทำให้วันวสันตวิษุวัต ของทุกปีมีความคลาดเคลื่อน สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 จึงประกาศใช้ ปฏิทินเกรกอเรียน ครั้งแรกเมื่อวันที่ เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2125 (ค.ศ. 1582) และได้มีการแก้ไขปฏิทินย้อนหลังอีกด้วย จนทำให้ปฏิทินจูเลียนและปฏิทินเกรกอเรียนนั้นตรงกัน จนใช้กันมาถึงปัจจุบัน
ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมี 29 วันนั้น จะมีอีกครั้งในปี ค.ศ. 2020 หรือปีพ.ศ. 2563 นั่นเอง

 

แหล่งที่มา 
https://www.goodchoiz.com/ทำไมเดือนกุมภาพันธ์บางปีก็มี28วันบางปีก็มี29วัน
https://www.facebook.com/bangaortv/posts/4711110515664416

QR Code for https://www.stkc.go.th/stiarticle/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5-28-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5-29-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
Hits 2,271 ครั้ง