มารู้จักกับประเพณีวันลอยกระทง

วันที่เผยแพร่: 
Mon 7 November 2022

      ลอยกระทงหรือที่เรียกว่า "เทศกาลแห่งแสงสี" มีการเฉลิมฉลองในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงในวันเพ็ญเดือนธันวาคมซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน ชาวพุทธผู้เคร่งครัดมักจะ "ลอย" บาปของพวกเขาในวันนี้และขอพรจากพระแม่คงคาซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำในวันนี้

วันลอยกระทง เป็นวันอะไร
      วันลอยกระทงเป็นเทศกาลสำคัญในประเทศไทย ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีความหมาย ในทุก ๆ ปีวันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรดติไทย วันลอยกระทง 2565 นี้จะตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน ตามประเพณีไทย คนไทยจะนำกระทงที่ทำเองลงในแม่น้ำในวันลอยกระทง เพื่อแสดงความปรารถนาและพรของตน ✨

เทศกาลลอยกระทงในรอบสิบปีที่ผ่านมา
      สำหรับปี 2565นี้ วันลอยกระทงจะตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 / วันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ ไม่มีวันหยุดเลย แต่อย่างไรก็ตาม วันลอยกระทงเป็นเทศกาลที่คนไทยรอคอย เชื่อว่า วันนั้นจะจะมีชีวิตชีวามากนะ

ความหมายของวันลอยกระทง
      ลอย หมายความว่า ไม่จม อยู่บนผิวน้ำ หรือ ปล่อยให้เคลื่อนไปตามน้ำกระทง หมายถึง ภาชนะที่ประดิษฐ์ ขึ้นอย่างรูปดอกบัว เป็นต้น เพื่อ ใช้ลอยน้ำในประเพณีลอยกระทง ลอยกระทง หมายความว่า ชื่อเทศกาลอย่างหนึ่งที่ทำกันในวันเพ็ญเดือน ๑๒ โดยเอากระทงบรรจุธูปเทียน ดอกไม้ เป็นต้น จุดใฟแล้วลอยลงในน้ำ เพือขอขมาพระแม่คงคา และลอยทุกข์ลอย โศกออกไป

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวันลอยกระทง

      ประเพณีลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐานระบุว่าเริ่มต้นแต่เมื่อได แต่ชาวไทยเชื่อว่า ประเพณีลอยกระทงนี้ ได้สืบต่อกันมายาวนานแล้ว ประเพณีลอยกระทงนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา สำหรับประเทศไทย ประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป ซึ่งประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง

กิจกรรมของวันลอยกระทง

เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่กระทง 
      การจัดขบวนแห่กระทงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะจัดกันเป็นประจำทุกปี เพื่อเข้าร่วมการประกวดกระทง ชาวไทยจะทำกระทงที่สวย ๆ มีทั้งกระทงเล็กและกระทงใหญ่ที่จัดแต่งอย่างสวยงาม

หารายได้จากการทำกระทง 
      วันลอยกระทงอาจจะมีหลายคนที่ไม่ว่างทำกระทงเอง ถือเป็นโอกาสดีสำหรับน้องๆ หนูๆ หรือคนที่มีฝีมือได้ทำกระทงขาย จะได้แสดงฝีมือประดิษฐ์กระทง การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่ดีมาก ๆ เพราะได้ทั้งฝึกฝีมือการทำกระทง และยังทำให้มีรายได้พิเศษเล็กๆ น้อยๆ เป็นเงินเก็บของตัวเองอีกด้วย

ปล่อยโคมลอย 
      สำหรับกิจกรรมนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ และได้รับความนิยมมาก ๆ ในวันลอยกระทง แต่ทั้งนี้ คนไหนที่อยากจะปล่อยโคมลอยจะต้องไปปล่อยในที่ลานโล่ง ๆ หรือในสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้ด้วยนะ

ประกวดนางนพมาศ
      แม้จะเป็นกิจกรรมที่เพิ่งมีจัดขึ้นในภายหลัง เพื่อสร้างความสนุกสนานและเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการจัดประกวดนางนพมาศนั้นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากๆ โดยเฉพาะในหมู่สาวๆ

เผยแพร่ : ณภัทร โพธิ์อยู่
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ (พร.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Social Media
Facebook : stkcsociety
Youtube chanel : STKC Society 
Tiktok : stkcsociety

แหล่งที่มา
https://th.trip.com/hot/articles/วันลอยกระทง.html

QR Code for https://www.stkc.go.th/stiarticle/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%87
Hits 81 ครั้ง