วันวิ่งโลก 5 มิถุนายน

วันที่เผยแพร่: 
Tue 4 June 2024

 วันวิ่งโลก 5 มิถุนายน
 วันพุธแรกของเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นวันสำคัญของเหล่านักวิ่งทั้งหลาย เพราะเป็นวันวิ่งสากลโลก หรือ วันวิ่งโลก (Global Running Day) โดยในปีนี้เวียนมาตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ซึ่งกิจกรรมนี้ทางสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ หรือ IAAF เกิดความคิดริเริ่มที่อยากให้คนทุกความสามารถ ทุกอาชีพ ทุกเพศทุกวัยมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นออกมาเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกาย จึงได้ต่อยอดโครงการวันวิ่งสากลโลก เพื่อเป็นวันที่เฉลิมฉลองกีฬาวิ่งในระดับนานาชาติ
โดยวันวิ่งโลกถูกจัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 และวันเปิดตัวทั่วโลกจัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน ในปี ค.ศ. 2016 มีผู้เข้าร่วมถึง 2.5 ล้านคน รวมทั้งสิ้น 177 ประเทศทั่วโลก ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นสามารถร่วมได้ทุกเพศทุกวัย ไม่แบ่งแยกเพศ อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามชมข่าวสารได้ที่  globalrunningday.org

 แหล่งที่มา https://health.kapook.com/view210806.html

Hits 55 ครั้ง