สภาพอากาศ และ ภูมิอากาศ แตกต่างกันอย่างไร

วันที่เผยแพร่: 
Thu 27 August 2020

ในขณะที่โลกของเรากำลังร้อนขึ้นทุกขณะ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้ว่า "สภาพอากาศ" (weather) และ "ภูมิอากาศ" (climate) มีความแตกต่างกันอย่างไร

สภาพอากาศ คือภาวะลมฟ้าอากาศที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ และจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ โดยนักพยากรณ์อากาศจะดูเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิ
ความกดอากาศ ทิศทางลม และความชื้นในอากาศในภูมิภาคหนึ่ง ๆ และในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่า วันนี้จะมีแสงแดดจัดหรือไม่
พรุ่งนี้จะมีฝนตกหรือเปล่า และมีโอกาสที่หิมะจะตกเพียงใด เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปการพยากรณ์อากาศในระยะสั้นมักค่อนข้างแม่นยำ

ส่วนภูมิอากาศ คือ สภาพอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องยาวนาน และไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก เช่น ภูมิอากาศแบบขั้วโลก
ซึ่งจะมีลักษณะอากาศหนาวเย็นโดยมาก ภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่จะเกี่ยวข้องปัจจัยต่าง ๆ บนโลกที่ทำให้เกิดลักษณะภูมิอากาศในแต่ละที่มีความต่างกัน

นักวิทยาศาสตร์ได้เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิโดยเฉลี่ย เพื่อให้ทราบแนวโน้มในระยะยาวว่าภูมิอากาศโลก
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ซึ่งแนวโน้มในปัจจุบันก็ชัดเจนว่า โลกของเรากำลังร้อนขึ้น และมันกำลังส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อสรรพชีวิต
บนโลกของเรา ทำให้เกิดสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้ว น้ำแข็งในทะเลละลาย และระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเราทุกคน

ที่มา https://www.bbc.com/thai/features-53723864

QR Code for https://www.stkc.go.th/stiarticle/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3
Hits 2,897 ครั้ง